Ta med økonomirådgiverne på arbeidslaget

Ta med økonomirådgiverne på arbeidslaget

Vedal Entreprenør har ledet byggingen av Økern Portal, et av fastlands-Norges største byggeprosjekter. Med mange parter og komplekse prosesser sikrer tett samarbeid god økonomistyring og kontroll underveis.  

Fra byggestart i januar 2019 har Vedal Entreprenør samarbeidet med BDO rundt økonomiske aspekter ved byggeprosjektet Økern Portal. Kontorbygget oppnår miljøsertifiseringen BREEAM Excellent, og vil være et av Norges smarteste. Økern Portal består av et næringsbygg som inneholder alt fra kontorlokaler til spisesteder, kulturopplevelser og hotell. 

Prosjektet, på drøyt 80 000 kvadratmeter, har hatt nesten 2000 unike innregistrerte personer på plassen, og er et av de største landbaserte prosjektene i Norge under én kontrakt – ikke akkurat en liten jobb å være prosjektleder for.  

– På et prosjekt med størrelsen til Økern Portal er en av de største utfordringene omfanget og kompleksiteten, antall aktører og grensesnitt som må ivaretas. I tillegg skal høye ambisjoner for miljøsertifisering og å gjøre prosjektet til en destinasjon for nærmiljøet ivaretas, forteller prosjektleder Kristin Fjellvang. 

 

Økonomirådgiving tett på  

Medarbeiderne i Vedal har sammen med sine samarbeidspartnere høy gjennomføringsevne. For å mestre det kreves kvalitet i alle ledd, noe Vedal prioriterer høyt. BDOs rådgivere har jobbet tett med prosjektleder for å sikre kontroll på økonomien og støtte den krevende prosessen, både på økonomisiden og styringssiden i prosjektet; med rammer, verktøy og analyse for effektiv og transparent økonomi.  

BDO har videre bistått med å sikre informasjonsflyt og fremgang i prosessene. De har i tillegg fulgt opp byggherreendringer i prosjektet, og sørget for at målprisen har blitt justert i henhold til den faktiske produksjonen.  

At BDO har vært så involvert og tett på i prosjektet har vært viktig for prosjektet.  

– Rådgiverne i BDO har vært fleksible og tilpasningsdyktige, og har skalert opp og ned bistanden etter behov. I tillegg har BDO-rådgiverne vært fullt integrerte i arbeidsmiljøet, noe som er viktig for å lykkes sammen i en prosjektorganisasjon. Vi er veldig fornøyde med bistanden vi har fått fra BDO, sier Fjellvang. 

I tillegg til omfanget og kompleksiteten, har tid vært en utfordring.  

– Dette skal gjennomføres på kort tid og med en trygg økonomi for alle involverte parter, fra flislegger til byggherre. Likevel er antall timer til prosjektledelse lik som på andre, mindre prosjekter. Selv om vi har hatt en robust bemanning, har prosjektet krevd at det måtte gjøres tøffe prioriteringer på hva tiden skal brukes på, forteller prosjektlederen. 

 

Frigjør tid til kjernevirksomhet 

Kristin Fjellvang forteller videre at bistanden fra BDO har gjort at hun har kunnet konsentrere seg om å være prosjektleder: 

– Bistanden fra BDO har resultert i betydelig frigjørelse av tid for meg som prosjektleder. BDO har tatt hånd om daglig økonomioppfølging i prosjektet, rapportering og budsjettering samt analyser. I tillegg har BDO bidratt vesentlig innen endringshåndtering. Vi har i samarbeidet hatt god kontroll på at endringsarbeider blir korrekt dokumentert og videreført. Denne bistanden har vært helt essensiell, gitt endringsomfanget vi har hatt på Økern, mener Fjellvang. 

En viktig rolle BDO har fylt er derfor å bistå prosjektlederen med å ha kontroll og overblikk, for å sikre at økonomien i prosjektet følger løpende endringer i prosjektet.  

Samarbeidet har vært langsiktig, og flere ressurser fra BDO har vært involvert i prosjektet. Det tette samarbeidet har også ført til at BDO har fått en naturlig rolle på andre prosjekter hos Vedal, blant annet med å utforme og sette opp rutiner og prosesser for økonomistyring for Vedals prosjekt The World Seafood Center, verdens største sjømat-terminal. 

– Vi ser frem til det videre samarbeidet med BDO, avslutter prosjektleder Kristin Fjellvang fornøyd.