Eskild Tuft Thorgeirsson, BDO

Eskild Tuft Thorgeirsson

Manager Consulting

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Eskild er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.
Eskild har bred erfaring fra prosjekter innen virksomhetsstyring, økonomistyring, risikostyring, internrevisjon og innen bærekraft, og har deltatt på prosjekter i bank- og finanssektoren, i byggebransjen, eiendomsbransjen og i offentlig sektor.
Han har særskilt kompetanse inn mot prosjektstyring og prosjektøkonomi, og har flere års erfaring fra store og komplekse prosjekter.