Toppfotballag, BDO og Advansia går sammen om Action Now

Toppfotballag, BDO og Advansia går sammen om Action Now

FK Bodø/Glimt, Odd Ballklubb, BDO og Advansia inngår partneravtale om bærekraftkonseptet Action Now. Action Now skal bidra til å bygge sterke, gode og trygge byer og lokalsamfunn samt inspirere og øke kunnskapen om forhold som understøtter FNs bærekraftsmål og vårt felles ansvar for å gjøre de nødvendige endringer for å nå målene.

- Gjennom idretten skal vi ta samfunnsansvar og inspirere samfunn, det offentlige og næringsliv til å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Vi mener at sport har påvirkningskraft til å endre verden, og målet vårt er å skape en sterk grasrotbevegelse, sier Frode Thomassen, daglig leder i FK Bodø/Glimt. 

Action Now har som formål er å inspirere og bidra til bærekraftig samfunn og næringsliv gjennom å kombinere forretningsutvikling med bærekraft. Partnerne – og fremtidige samarbeidspartnere – skal inspirere til og legge til rette for innovative partnerskap gjennom sine nettverk. 

- Målet med partnerskapet er å sette større samfunnsutfordringer på dagsorden gjennom samarbeid i nettverk hvor aktørene identifiserer og realiserer felles bærekraftige prosjekter på ulike områder, forteller Christopher Klepsland, konsernsjef i Advansia – part of AFRY.

- Vi er mer enn en fotballklubb, og vår styrke ligger i å inspirere til faktisk handling blant befolkning og næringsliv, sier daglig leder i Odd Ballklubb, Einar Håndlykken.

BDO har særskilt tro på Action Now som konsept for å skape bærekraftig samfunnsutvikling; det har stor nytte for den enkelte deltaker, samtidig med at det har potensiale for fellesprosjekter som gir en lokal og regional effekt langt ut over hva hver enkelt aktør kan skape alene.

- At idretten ønsker å være en slik muliggjører er ikke tilfeldig. Deres viktige samfunnsposisjon gjør dem unike til å samle både offentlig sektor og næringslivet til felles prosjekter, sier partner i BDO og leder for bærekraftstjenestene, Morten Thuve. 

- Den enkelte aktørs bidrag er viktig, men enda viktigere er samarbeid mellom aktørene i samfunns- og næringslivet. Ved at partene i samfunns- og næringslivet går sammen i et lokalt eller regionalt nettverk, kan store endringer skje, avslutter Thuve.