14 nye partnere i BDO Norge

14 nye partnere i BDO Norge

Fra 1. juli er det 14 nye ansatte i BDO som kan kalle seg partnere. – Det gjør meg stolt å se at vi tar opp så mange godt kvalifiserte nye partnere som skal være med å utvikle selskapet videre, sier Martin Aasen, administrerende direktør i BDO.

Nye partnere i BDO

Bilde: 14 nye partnere i BDO

– Det er alltid en glede å presentere nye partnere. Jeg er overbevist om at de nye partnerne vil bidra til å utvikle BDO i riktig retning, sier Aasen

Han legger til at når det taes opp nye partnere er det noen kvaliteter som vektlegges spesielt.

– De nye partnerne skal være med på å utvikle selskapet med sin kunnskap, erfaring, holdninger, verdier og personlighet, sier han. 

Av årets opprykk av partnere teller åtte partnere på revisjon, én på rådgiving, to på Business Services og tre på advokat. 

 

– Fin anerkjennelse

Truls Oftedal Ellingsen (29) er én av de fjorten som er tatt opp som partner. Han begynte som resepsjonist i BDO i 2014, nå går han fra senior manager i Business Services til partner.   

– Jeg har gått gradene. Å bli partner en er en fin anerkjennelse av arbeidet jeg har utført de siste årene og planene fremover. Jeg gleder meg til å bidra til engasjement rundt endringene vi står ovenfor og få mer innflytelse, sier Oftedal Ellingsen.  

Han tror at grunnene til at han nå blir partner er at han er god til å tenke kommersielt og er flink med folk.  

– Jeg tør å sette ambisiøse mål og er flink til å få med meg andre. BDO har hatt en eventyrlig vekst de siste årene, et av mine viktigste mål blir å bidra til videre vekst og å engasjere ansatte i dette, sier den nye partneren.  

– Jeg tør å sette ambisiøse mål og er flink til å få med meg andre. BDO har hatt en eventyrlig vekst de siste årene, et av mine viktigste mål blir å bidra til videre vekst og å engasjere ansatte i dette, sier den nye partneren. 

 

Fremtidens rådgivere

– BDO har et uttalt mål at vi skal øke andelen kvinnelige ledere og partnere i selskapet, det er en sentral del av et av de bærekraftsmålene vi prioriterer. Årets partneropptak viser at vi har et stort forbedringspotensial på dette området. Jeg håper og tror vi lykkes med å få en bedre kjønnsbalanse blant de nye partnerne i årene som kommer, det er viktig for oss, sier Aasen. 

Han legger til at partnerne i selskapet har et viktig ansvar. 

– BDO skal være fremtidens rådgivere og vi skal være et godt sted å jobbe for engasjerte, motiverte og kompetente medarbeidere og partnere. Her er det viktig at partnerne bidrar og føler et ansvar, sier Aasen. 

 

Dette er BDOs nye partnere: 

Anders Torkildsen Nytrøen

Oslo

Advokat

Simen Husby

Trondheim

Rådgivning

Fredrik Bratt Rebne

Oslo

Revisjon

Lasse Andersen

Oslo

Revisjon

Truls Oftedal Ellingsen

Oslo

Regnskap

Steffen Amundsen

Oslo

Revisjon

Anita Nereng Gunby

Gjøvik

Revisjon

Katrine Nygård

Gjøvik

Regnskap

Morten Jullumstrø

Trondheim

Advokat

Linn Hege Mølmann

Sarpsborg

Revisjon

Geir Ove Frostad

Trondheim

Revisjon/Digital revisjon

Øystein Faraasen

Hamar

Revisjon

Jostein Ødegaard Iversen

Nordmøre

Revisjon

Gisle Andrè Bjørnø

Trondheim

Advokat