BDOs SMB-barometer 2023: Usikre tider preger SMB, men det finnes lyspunkt

BDOs SMB-barometer 2023: Usikre tider preger SMB, men det finnes lyspunkt

BDOs SMB-barometer måler temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Årets undersøkelse viser at bedriftene forventer mindre vekst enn i fjor og at konsekvenser av den globale uroen og økt bekymring rundt rammevilkår bekymrer dem mest. 

Tre personer snakker sammen på et lager

 

Det er andre gangen BDO gjennomfører undersøkelsen, som gir unik innsikt i hvordan SMBene ser på markedet i nær fremtid, og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Grunnlaget for rapporten er 1200 intervjuer med bedriftsledere i små og mellomstore bedrifter over hele landet.  

– Funnene i årets SMB-barometer viser at bedriftene står i en krevende situasjon. Når vi ser at mange forventer redusert omsetning og resultat, kunne vi frykte at flere vil nedbemanne. Vi mener tallene vitner om at SMB tar grep for å sikre så stabil drift som mulig i året som kommer. Slik verner de om arbeidsplasser, selv om mange har strammere økonomi, sier administrerende direktør i BDO, Martin Aasen. 

 

Resultatene fra undersøkelsen 

SMB-barometeret for 2023 viser ikke uventet at norske virksomheter venter usikre tider. Langt flere enn i fjor forventer redusert omsetning de neste 12 månedene og at resultatet vil gå ned. 

Barometeret viser også at investeringsviljen er lavere, noe som bidrar til at overgangen til et bærekraftig næringsliv går tregere og at utviklingsprosjekter som skal drive virksomhetene fremover teknologisk nedprioriteres.   

Det som bekymrer SMBene mest kan i stor grad knyttes til konsekvensene av global uro:  

Økte kostnader på innsatsfaktorer, økte energipriser og redusert etterspørsel oppleves for mange SMBer som hinder for positiv utvikling de neste 12 månedene.  

Nær halvparten sier at usikkerhet rundt rammevilkår, som skatter, avgifter og reguleringer, kan være et hinder for positiv utvikling. Det er en markant økning fra i fjor.  

Det er likevel lyspunkter i årets undersøkelse:   

Virksomhetene har modnet og økt sin kompetanse innen bærekraft og digitalisering. Flere SMBere ser at tiltak innen disse områdene gir nye forretningsmuligheter og påvirker lønnsomheten positivt.  

Selv om trange tider utfordrer virksomhetene, vil 90 prosent av SMBene holde på eller øke antallet ansatte.   

Du kan lese om flere funn og laste ned hele SMB-barometeret her.   

 

Om BDOs SMB-barometer   

BDOs SMB-barometer er en rapport basert på intervjuer med 1200 SMB-ledere fra hele landet. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat/Varde Hartmark på oppdrag fra BDO. Rapporten gir innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Utvalget består av bedrifter med opptil 500 millioner i årlig omsetning. Virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer når det gjelder geografi og omsetning, og undersøkelsen tar særlig for seg noen av de største bransjene i SMB-segmentet: bygg og anlegg, eiendom, handel, overnatting og servering og tjenesteytende. 

I tillegg til en nasjonal rapport, vil det utgis rapporter for hvert av de 11 fylkene.      

Har du spørsmål til SMB-barometeret? Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Marit Kaarbø Løvold.