Derfor bør ikke eiendomsbransjen vente med bærekraft

Derfor bør ikke eiendomsbransjen vente med bærekraft

Flere aktører i eiendomsbransjen vil få omfattende krav til bærekraftsrapportering innen kort tid. Og det gjelder ikke bare de største.

Sigmund Olav Lie

Bilde: Sigmund Olav Lie, partner og bransjeleder for Eiendom i BDO.

 

Allerede fra regnskapsåret 2024 vil børsnoterte selskap med over 500 ansatte måtte forholde seg til de nye reglene for rapportering, mens store eiendomsselskaper må forberede seg på rapportering fra 2025. I tillegg vil en rekke små og mellomstore foretak påvirkes gjennom krav fra kunder, banker, ansatte, leverandører og andre samarbeidspartnere. 

 

Få rapporterer på bærekraft i dag

BDOs SMB-barometer viser at kun 7 % av eiendomsbransjen rapporterer på bærekraft i dag. Hvorfor er andelen i eiendomsbransjen som rapporterer så lav?

–    Dette handler blant annet om tilgang til nødvendige datakilder og kunnskap til hvordan de nye kravene kommer til å påvirke den kommersielle virksomheten til aktører i bransjen. Det er lett å tenke at dette kun er noe de største må forholde seg til, men da glemmer man at de som omfattes av kravene trenger informasjon fra de små og mellomstore aktørene, når de er en del av verdikjeden, forklarer Sigmund Olav Lie, partner og bransjeleder for Eiendom i BDO.

Han har lang fartstid fra eiendomsbransjen, sist som finansdirektør i Ferd Eiendom, før han gikk tilbake som partner og leder for Eiendom i BDO i august i fjor.

 

Bli foretrukket og få bedre betingelser 

Med kravene om bærekraftsrapportering vil det bli tydeligere hvilke selskaper som har fokus på bærekraft. Det vil gjøre det enklere for forretningskritiske interessenter å velge bærekraftige samarbeidspartnere. Eksempler på dette er ansatte, kunder, leverandører, banker, forsikringsselskaper, investorer og offentlige myndigheter.

– Bærekraftige løsninger og tilgang på nødvendige datakilder vil bidra til at selskapet tiltrekker seg de mest attraktive leietakerne og oppnår gunstigere finansieringsvilkår. Videre forventer vi at investorer vil vektlegge bærekraft i økende grad i tiden fremover, med innføring av taksonomien og nye rapporteringsdirektiv. Det kan gi større skiller i verdsettelsen av bærekraftig eiendom og eiendom som ikke er det, forteller Lie. 

BDO følger utviklingen i bransjen og kundene på sin bærekraftsreise. 

–    Vi erfarer at når kundene forstår hva bærekraft betyr for den kommersielle virksomheten ønsker de å komme i gang med konkrete tiltak for å kunne fortelle omverdenen om sitt bidrag, sier Lie.

Samtidig er det også viktig at bærekraftsarbeidet i virksomheten bør ses på som et utviklingsarbeid, slik at både tiltak og resultater er gjenstand for løpende evaluering og forbedring.

 

Få i eiendomsbransjen ser forretningsmulighetene 

BDOs SMB-barometer viser at kun 18 % av bedriftene i eiendomsbransjen ser nye forretningsmuligheter som følge av den bærekraftige omstillingen. Det er også bare 18 % som mener bærekraftstiltak vil bidra til større attraktivitet hos kunder og samarbeidspartnere.

– Omstillingen vil medføre store endringer. De selskapene som ikke prioriterer bærekraftstiltak, tar en økt risiko. Videre lønnsomhet krever gode prioriteringer og investeringer. Vi forventer derfor at stadig flere eiendomsselskaper vil prioritere bærekraftstiltak og ser det i en større kontekst fremover, sier Lie. 

Han understreker at de som utnytter mulighetene som ligger i bærekraftstiltakene før de andre, vil ha et konkurransefortrinn.  
 

Du finner mer informasjon om bærekraftsrapportering her.

 

Les også: Disse tiltakene kan gi økt lønnsomhet for eiendomsbransjen