Forretningsmuligheter i bærekraftsrapportering for eiendomsbransjen 

Forretningsmuligheter i bærekraftsrapportering for eiendomsbransjen 

Båthavn om høstenDet ligger flere positive muligheter for de virksomhetene som begynner arbeidet med bærekraftsrapporteringen allerede nå.

 

– Det er lett å tenke at bærekraftsrapportering bare gjelder de største bedriftene når de blir pliktige å rapportere i 2024 eller 2025. Men de store bedriftene trenger informasjon fra de små og mellomstore aktørene, fordi de utgjør en del av verdikjeden, forklarer Sigmund Olav Lie, partner og bransjeleder for Eiendom i BDO. 

Han har lang fartstid fra eiendomsbransjen, sist som finansdirektør i Ferd Eiendom, før han gikk tilbake som partner og leder for Eiendom i BDO i august i fjor. 

Overraskende få i eiendomsbransjen ser forretningsmulighetene  

Bærekraftsrapportering vil tydeliggjøre hvilke selskaper som jobber målrettet med bærekraft. Det vil gjøre det enklere å velge bærekraftige samarbeidspartnere, som ansatte, kunder, leverandører, banker, forsikringsselskaper, investorer og offentlige myndigheter.

Likevel viser BDOs SMB-barometer at kun 18 % av bedriftene i eiendomsbransjen ser nye forretningsmuligheter som følge av den bærekraftige omstillingen. Det er også bare 18 % som mener bærekraftstiltak vil bidra til større attraktivitet hos kunder og samarbeidspartnere. 

– Omstillingen vil medføre store endringer. De selskapene som ikke prioriterer bærekraftstiltak, tar også en økt risiko. Vi forventer derfor at stadig flere eiendomsselskaper vil prioritere bærekraftstiltak og se det i en større kontekst fremover, sier Lie.  

Hvilke fordeler har de bærekraftige selskapene? 

Lie understreker at de som utnytter mulighetene først vil ha et konkurransefortrinn, og viser særlig til tre konkrete områder. 

 

1. Bedriften blir mer attraktiv for kunder, ansatte og investorer 

Kommende rapporteringskrav vil medføre at det blir tydeligere hvordan virksomhetene jobber med bærekraft. Med det vil det følge en økende forventning til konkretisering, praktisering og etterlevelse fra samfunnet. Bærekraftige løsninger og tilhørende rapporteringskrav må dermed forventes å bli en viktig del av den kommersielle virksomheten, for eksempel via konkurransegrunnlag knyttet til leietakere, entrepriser, finansiering eller kapitalinnhenting.

– Vi erfarer at når kundene forstår hva bærekraft vil bety for den kommersielle virksomheten i nær fremtid, ønsker de å komme i gang med konkrete tiltak for å kunne fortelle omverdenen om sitt bidrag, sier Lie. 

 

2. Bedriften får bedre finansielle betingelser 

Med innføring av taksonomien vil finansielle institusjoner få et konkret rammeverk de kan vurdere sine låntakere mot. Dette kan gi bedriftene med bærekraftige løsninger og tilgang på nødvendige datakilder et konkurransefortrinn – og sikre gode, grønne finansielle betingelser. 

Taksonomien må også forventes å påvirke investormiljøene som er avhengige av konkurransedyktige finansieringsvilkår i sine investeringsvurderinger. Ved at investorene i enda større grad vektlegger miljø- og samfunnsmessige vurderinger i sine beslutninger, kan de også redusere risikoen i investeringen med tanke på fremtidige finansieringsvilkår, attraktivitet hos leietakere og fremtidig avkastningskrav ved et salg.  

–  Vi forventer at både banker og investorer vil vektlegge bærekraft i økende grad i tiden fremover, med innføring av taksonomien og nye rapporteringsdirektiv. Det kan gi større skiller i verdsettelsen av bærekraftig eiendom og eiendom som ikke er det, mener Lie.  


3. Kontroll på kostnader 

Digitale løsninger tilgjengeliggjør verdifull data som gir bedre beslutningsgrunnlag for selskapene og muligheter for å optimalisere bruken i eiendommene.  

Ved å kartlegge og sammenstille, for eksempel energibruk opp mot konkrete reduksjonsmål, kan bedriften oppnå økt fokus og bedre rutiner i sitt arbeid med å redusere energiforbruket og energikostnaden. Dette vil også være verdifullt for leietakere som kan gjøre det samme i sin virksomhet. 

Det ligger flere positive muligheter for de virksomhetene som begynner arbeidet med bærekraftsrapporteringen allerede nå, også for dem som ikke er direkte pålagt rapportering for de neste årene.  
 

Du finner mer informasjon om bærekraftsrapportering her.

Les også: Disse tiltakene kan gi økt lønnsomhet for eiendomsbransjen