Fra Salten til restauranter over hele verden

Fra Salten til restauranter over hele verden


Dype røtter i lokalsamfunnene og en forpliktelse til kvalitet har skapt en bærekraftig verdikjede som strekker seg fra klekking av lakseegg, til ferdige produkter i butikkhyllene.

- Selskapene i Salten Aqua-gruppen deler en felles visjon om kvalitet og bærekraft. Gjennom et tett samarbeid styrker vi hverandre og bygger en plattform som når ut til hele verden, sier administrerende direktør, Jarle Solemdal.

Jarle har jobbet i Salten Aqua i 15 år og har en lidenskap for sjømatsektoren. Etter å ha hatt kunder innen oppdrettsnæringen i sin tidligere jobb i bank, så han potensialet og de spennende fremtidsutsiktene i næringen.

- Kontakten med kundene gjorde at når det ble en stilling ledig i nærområdet så var jeg ikke vanskelig å be. Tiden går fort, sier han med et smil.

 

Grunnsteinen lagt på 80-tallet

Gruppens røtter går dypt, og den er et resultat av samarbeidet mellom lokale, familieeide selskaper som på 80-tallet tok det første skrittet inn i lakseoppdrett i regionen. På 90-tallet, da konsolideringen i oppdrettsnæringen skjøt fart, ble Salten Aqua etablert for å sikre tilgang til smolt, slakteri og marked. Dermed ble grunnsteinen lagt for det som i dag er en av de største oppdrettsselskapene i Nord-Norge.

- Strukturen til Salten Aqua kan virke kompleks utenfra, men den har utviklet seg naturlig gjennom selskapets historie. Tre familieeide selskaper styrer sammen øvrige aktiviteter i verdikjeden gjennom Salten Aqua. Selskapet fungerer også som et kompetansesenter for ulike funksjoner som økonomi, HR, kommunikasjon og miljø. Dette gir korte beslutningsveier og et tett samarbeid mellom selskapene, forklarer Jarle.

Jarle Solemdal

Jarle Solemdal er administrerende direktør i Salten Aqua. 

 

Rådgivere med uvurderlig bransjekunnskap

Samarbeidet med BDO som leverandør har vært positivt for Salten Aqua. Solemdal beskriver BDO som profesjonelle, hurtige og løsningsorienterte.

- BDO har vist gjennom flere år at de forstår selskapets behov og har kompetansen til å håndtere de spesifikke utfordringene i akvakulturbransjen. Så har vi et godt forhold til de ansatte, der ingen hos oss er redde for å spørre eller ta opp uklare forhold, sier Jarle.

Partner og leder for revisjon i Nordland, Marius Christoffer Storvik har jobbet i BDO siden 2011. Før den tid jobbet han i Lofoten og ble godt kjent med sjømatbransjen.

- For at vi skal kunne hjelpe kundene våre er det helt avgjørende med bransjekunnskap. Salten Aqua er langt framme i skoen som en bærekraftig lakseprodusent, og da gjelder det for oss å være med på utviklingen og forstå det som rører seg i sjømatnæringen, sier Marius.

Jakob Radoslaw Oliwa Danielsen og Marianne AagRevisor i BDO Jakob Radoslaw Oliwa Danielsen og Fagansvarlig RAS/vannkjemi hos Salten Smolt, Marianne Aag, bidrar til at Salten Aqua er en av de største oppdrettsselskapene i Nord-Norge.

 

Les mer om Jakob: Forlot Polen for kjærligheten i Nord-Norge

 

Investerer i nærmiljøet

En unik egenskap ved Salten Aqua-gruppen er det sterke fokuset på lokalt eierskap. Eierskapet er forankret i Gildeskål Forskningstasjon AS, Edelfarm AS og Wenberg Fiskeoppdrett AS, selskaper som har dypt rotfeste i sine vertskommuner. Dette bidrar til en ekstra dimensjon av ansvarlighet og omsorg for både selskapene og samfunnene de opererer i.

- Det tette forholdet til lokalsamfunnene gjenspeiler seg også i de økonomiske beslutningene til selskapene, sier Jarle.  

Salten Aqua prioriterer lokal tilhørighet når de velger leverandører og ser verdien av å investere i infrastruktur og tjenester som gagner nærmiljøet. Dette inkluderer ikke bare tilrettelegging for nye arbeidsplasser, men også samarbeid med utdanningsinstitusjoner som Nord Universitet og lokale videregående skoler for å fremme kompetansebygging.

- Gjennom å styrke kunnskapen til unge mennesker og samarbeide med lokale organisasjoner, tror vi at vi bidrar til en positiv fremtid. Dette er vårt samfunnsbidrag og en måte å takke samfunnet på som har støttet oss, sier han. 

Jarle bruker mye av sin fritid på å være aktiv med ski, båt og padel - men ikke minst følge favorittlaget Bodø/Glimt sine kamper.

- Bodø/Glimt er en av våre eldste samarbeidspartnere, og vi er en av deres hovedpartnere. Vi har mange prosjekter sammen, blant annet en årlig Salten Aqua-samling hvor unge, lokale talenter deltar i turneringer og får veiledning av trenerteamet til Bodø/Glimt, sier Jarle engasjert.

- Også er det jo et eventyr å følge Glimt om dagen, skyter han inn.

 

Drivkraft for bærekraftig lakseproduksjon

Salten Aqua-gruppens hjørnesteinsbedrift, Salten N950, har i over 30 år betjent kunder med slaktetjenester. Med sin beliggenhet på Sørarnøy i Gildeskål kommune har selskapet ikke bare satt sitt preg på det lokale næringslivet, men også skapt betydningsfulle arbeidsplasser og aktivt deltatt i utviklingen av samfunnet på Arnøyene.

 

Salten N950

Salten N950, har i over 30 år betjent kunder med slaktetjenester på Sørarnøy i Gildeskål kommune. 

 

- I dag står Salten Aqua overfor nye utfordringer og muligheter. Etter en periode med stor vekst, er fokuset nå på å utvikle en optimal struktur for både eiere og datterselskaper. Målet er å bidra til en bærekraftig og verdiskapende produksjon av laks av høy kvalitet. Vi er stolte av vår reise så langt, og ser frem til å fortsette å styrke lokalsamfunnet og bidra til en bærekraftig fremtid, sier Jarle.

Fakta om Salten Aqua AS:

Salten Aqua-gruppen er et oppdrettskonsern med rotfeste i Salten. Gruppen omfatter Salten Aqua AS med datter- og eierselskaper.

Datter- og eierselskapene til Salten Aqua AS utgjør til sammen Salten Aqua-gruppen, hvor selskapene deler like verdier med tanke på kvalitetsarbeid og produksjon. I Salten Aqua får selskapene en felles plattform å nå omverdenen på, og muligheten til å styrke hverandre gjennom et tett samarbeid.

Selskapene i Salten Aqua-gruppen utgjør til sammen en fullverdig verdikjede for produksjon og salg av laks. Gruppen håndterer laksen fra den klekkes ut av egget, og hele veien til den er å finne i butikkhyllene.

Les mer på www.saltenaqua.no

 

Les mer om hva BDO bistår sjømatbransjen med her.