Kraftig marginfall tross omsetningsvekst

Kraftig marginfall tross omsetningsvekst

− Nå kjenner aktørene at det virkelig begynner å butte, sier Henning Dalsegg, partner og leder for bransjesatsningen i BDO.

I oktober lanserte BDO årets bygg- og anleggsanalyse. Dette er den sjette utgaven som gjør et dypdykk i en av Norges største og viktigste industrier. Årets rapport, med tittelen Krevende år i sikte, forteller om en industri som tross kraftig omsetningsvekst nå møter utfordringer.

Analysen viser at driftsmarginene for bransjen har hatt en betydelig nedgang det siste året. Det er de største selskapene som opplever den største reduksjonen. De lave driftsmarginene tyder på at selskapene ikke har lykkes å ta ut økte kostnader gjennom salgspriser, noe som får uheldige konsekvenser for bransjen.

− I takt med ventet nedgang i aktivitetsnivå, vil marginene presses ytterliggere gjennom enda tøffere konkurranse. Dette vil igjen påvirke antall permitterte, arbeidsledige og virksomhetskonkurser, sier Henning Dalsegg.

Han har fulgt bygg- og anleggsindustrien tett i mange år, og mener de gode tidene i næringen er forbi – for denne gang.

Inntjeningen uteblir

I 2021 kunne næringen vise til en omsetningsvekst på 8,9 prosent. I 2022 skjøt denne fart til 13,3 prosent, som indikerer et høyt aktivitetsnivå i bransjen til tross for at veksten i hovedsak kommer av prisjusteringer. På den andre siden viser driftsmarginen at inntjeningen har uteblitt. 5,1 prosent i 2021 har sunket til 4,5 prosent for 2022, som er et stort marginfall på ett år.

− Når marginene presses, tvinger det seg frem konsolideringer. De siste 20 årene har det vært en trend ved at det konsolideres på tvers av segmenter i bransjen. Det skaper færre og større aktører i markedet. På lang sikt tror vi denne trenden fortsetter, men de neste par årene vil bære preg av at konsolideringer settes på «pause», mener Dalsegg.

− Lys i enden av tunnelen

I en tid med lavere inntjening, vil kontroll over virksomhetsdriften bli desto viktigere.

− 2023 har allerede vist en økning i konkurser, og vi tror dette fortsetter det neste året. Da gjelder det å være enda mer kritisk til hvem du handler med, så vel på kunde- som leverandørsiden, mener Dalsegg.
Samtidig sier han at situasjonen ikke må svartmales.

− Bygg- og anleggsnæringen er eksponert for konjunktursvingninger på godt og vondt. Nå ønsker sentralbanken en nedkjøling i økonomien for å få bukt med inflasjonen. Så er det slik at næringen er blant de første som blir truffet av nedgangstider, men på den andre siden vil bygg- og anleggsaktørene også være blant dem som tidlig opplever økt etterspørsel og tilhørende inntjening, avslutter Dalsegg.

Les hele bygg- og anleggsanalysen 2023 her