Nå kommer konsekvensene av bærekraftskrav til bygg- og anleggsbransjen

Nå kommer konsekvensene av bærekraftskrav til bygg- og anleggsbransjen

– Vi ser et skifte. Nå er det flere som har våknet og tatt grep på bærekraftsområdet, sier Henning Dalsegg, bransjeleder for Bygg- og anlegg i BDO. Han legger til at han også opplever at flere kunder tar kontakt for å få rådgivning rundt bærekraft og bærekraftsrapportering.

I Bygg- og anleggsanalysen 2023 har BDO undersøkt hvordan de største aktørene i bygg- og anleggsbransjen forholder seg til bærekraftig utvikling, hvorvidt de rapporterer og hvilke områder de prioriterer å jobbe med.

Bygg- og anleggsanalysen 2023 viser blant annet at: 

  • Antall virksomheter som rapporterer på klimagassutslipp har økt med 16 prosentpoeng 
  • 59 prosent av virksomhetene i analysen har definert konkrete mål blant FNs bærekraftsmål. 
  • 32 prosent av virksomhetene forbereder seg på å rapportere i samsvar med EU-taksonomien 
  • De største bedriftene i bransjen har kommet lengst på bærekraftsrapportering  

Vær forberedt på krav til bærekraftsrapportering   

– 11 prosent av virksomhetene i vår undersøkelse vil være rapporteringspliktige etter CSRD-direktivet for regnskapsåret 2024. Disse får betydelig høyere og lovpålagte krav til bærekraftsrapportering. Små og mellomstore virksomheter som ikke treffes direkte av direktivet vil få flere krav fra sine kunder om å dokumentere bærekraftsarbeid. Selv om du ikke treffes direkte, får kravene ringvirkninger for de fleste i bransjen, sier Dalsegg.

Allerede fra regnskapsåret 2024 vil børsnoterte selskap med over 500 ansatte måtte forholde seg til de nye reglene for rapportering, mens store selskaper må forberede seg på rapportering fra 2025. I tillegg vil en rekke små og mellomstore foretak påvirkes gjennom krav fra kunder, banker, ansatte, leverandører og andre samarbeidspartnere.  

Bli en foretrukket leverandør 

De aktørene som blir truffet av CSRD-direktivet blir nødt til å sjekke sine leverandører nøye, og kun de som kan dokumentere sitt bærekraftsarbeid blir valgt som samarbeidspartnere. Dette vil bli en game changer, sier Dalsegg.

Han understreker at det også forventes at banker og investorer vil vektlegge bærekraft i økende grad i tiden fremover, med innføring av taksonomien og nye rapporteringsdirektiv. 

Samtidig er det viktig at bærekraftsarbeidet ses på som et utviklingsarbeid, slik at både tiltak og resultater evalueres løpende og forbedres når det er hensiktsmessig. 

Få oversikt over kravene som treffer din virksomhet  

For å lykkes med bærekraftig utvikling er det nødvendig å starte med å skaffe seg god oversikt over de lovverk, krav og rapporteringsstandarder som finnes, sier bransjelederen.

Bærekraftskompasset til BDO gir en oversikt over ulike bærekraftslover som kan treffe din virksomhet, både i dag og i de kommende årene. Du kan også sjekke om dine kunder er omfattet av direktivet, og være i forkant for å finne ut hvilken bærekraftsdokumentasjon dere må forelegge for å kunne fortsette som leverandører.   

Les mer om bransjens bærekraftsarbeid i Bygg- og anleggsanalysen 2023