Rogaland Bildeler solgt til Autocirc med bistand fra BDO

Rogaland Bildeler solgt til Autocirc med bistand fra BDO

Morten Bogaard fra Corporate Finance

 

Bilbransjen er i sterk utvikling, og fokuset på gjenbruk er sterkt både fra aktører i bilbransjen og fra forsikringsselskaper.  

Det var derfor ikke tilfeldig at Autocirc ønsket Rogaland Bildeler som en del av sin virksomhet. Rogaland Bildeler har spesialisert seg på demontering av kollisjonsskadde biler og videresalg av kvalitetssikrede deler og komponenter.  Selskapet håndterer mellom 2 000–2 500 biler hvert år, hvorav de fleste er kollisjonsskadde biler av nyere årsmodell. Rogaland Bildelers lager omfatter over 40 000 bildeler til salgs til både privatpersoner og bilverksteder. 

 

Lykkelig begynnelse 

Fra BDO Corporate Finance har partner Morten Bogaard bistått Rogaland Bildeler som finansiell rådgiver ved salg av selskapet. Han har lang erfaring med å bistå eiere i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter. 

– Vi har jobbet med denne prosessen siden i fjor høst, og har bistått eierne fra start til slutt. Vi har gjennom grundige forberedelser kartlagt og formidlet de finansielle og strategiske aspektene i forbindelse med salget, og gjennomført forhandlingene med motparten. Vårt fokus er å skape verdier for eierne i slike prosesser. Salg av selskap er en veldig tidkrevende prosess, og vi har også et sterkt fokus på å gjøre salget så lite tidskrevende som mulig for selger. Dette oppkjøpet tror vi er en lykkelig begynnelse for begge parter, sier Bogaard.  

 

Utvider annenhåndsmarkedet 

– Med sin veldrevne virksomhet vil Rogaland Bildeler være et flott tilskudd til Autocircs tilbud. Deres kompetanse, kontakter og eksisterende lagre vil bidra til et større utvalg av kvalitetssikrede bildeler for annenhåndsmarkedet, både på kort og lang sikt, sier Bjarte Kaldestad, landssjef Autocirc Norge. 
 
Rogaland Bildeler blir Autocircs åttende selskap i Norge. Avtalen er en del av Autocircs langsiktige strategi om å kjøpe opp virksomheter for å tilby et rimeligere alternativ til nyproduserte bildeler. 
 
– Det føles veldig inspirerende å fortsette vårt arbeid fremover som en del av Autocirc Group. Vi deler den samme ambisjonen om å redusere bilindustriens klimaavtrykk – og gjenbruk av deler og komponenter spiller en avgjørende rolle i overgangen som kreves for å lykkes, sier Glenn Midttun, daglig leder i Rogaland Bildeler AS.  

Han legger til at han er svært fornøyd med bistanden fra BDO.  

–  BDO har kunnskap vi manglet rundt slike prosesser, denne bistanden var helt avgjørende for et vellykket resultat for oss, sier Midttun.