• Corporate Finance

Corporate Finance | Transaksjonsrådgivning

Vi bistår virksomheter med finansiell rådgivning i tilknytning til gjennomføring av salgs- og oppkjøpsprosesser, samt tjenester knyttet til kartlegging av finansielle forhold ved oppkjøp, salg, fusjon, fisjon, kapitalinnhenting og børsnotering. Vårt mål er å bidra til lønnsom vekst og utvikling for våre kunder.

Kundene våre er alt fra små og mellomstore private selskaper til store børsnoterte konsern i Norge og internasjonalt. Vi jobber med privateide investeringsselskaper, venture- og private equity-selskaper og virksomheter innen offentlig sektor.

Våre rådgivere har gjennomført prosjekter innen en rekke ulike bransjer og industrier. Flere av oss har bakgrunn og erfaring fra revisjon, bank og meglerhus.

Som en del av BDOs internasjonale nettverk innen Corporate Finance, sikrer vi våre kunder skreddersydde løsninger som imøtekommer deres behov - uavhengig av om transaksjonen skjer i Norge eller på tvers av landegrenser.

 

Ta gjerne kontakt med oss!