SMB-barometeret: Nå er 2023-rapporter for alle fylker publisert

SMB-barometeret: Nå er 2023-rapporter for alle fylker publisert

To personer i samtale i en fabrikk

 

BDOs regionale SMB-barometer gir innsikt i markedsutsikter, bærekraftsarbeid og digitalisering hos små og mellomstore bedrifter i 11 fylker (alle 2019-fylker). På landsbasis ser vi mer pessimisme for markedsutsiktene det kommende året, at færre jobber med bærekraft og at digitaliseringen går noe tregt. Det er en del variasjoner mellom fylkene, og disse rapportene viser blant annet hvordan status for SMBene skiller seg fra det nasjonale snittet.

 

Finn rapporten for ditt fylke her: 


Om BDOs SMB-barometer   

Årets undersøkelse viser at bedriftene forventer mindre vekst enn i fjor og at konsekvenser av den globale uroen og økt bekymring rundt rammevilkår bekymrer dem mest. 

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat/Varde Hartmark på oppdrag fra BDO. Rapporten gir innsikt i hvordan SMBene ser på fremtiden og hvordan de jobber med bærekraft og digitalisering.  

Den regionale undersøkelsen bygger på BDOs nasjonale SMB-barometer blant 1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) fra hele landet, hvor det er gjort ytterligere 300 intervjuer for å sikre representativt utvalg på fylkesnivå. I fylkesrapportene benyttes funn fra det nasjonale SMB-barometeret som referanse. 

Utvalget består av bedrifter med opptil 500 millioner i årlig omsetning. Virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer når det gjelder geografi og omsetning, og undersøkelsen tar særlig for seg noen av de største bransjene i SMB-segmentet: bygg og anlegg, eiendom, handel, overnatting og servering og tjenesteytende.

Har du spørsmål til SMB-barometeret? Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Marit Kaarbø Løvold.