Alle barn har rett til å være trygge på trening

Alle barn har rett til å være trygge på trening

Redd Barna og BDO går sammen om konseptet «Trygg på trening». Målet er å bidra til å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn både i og utenfor idretten. Første møte skjedde i Bergen denne uken.

Bergen Håndballklubb, Åsane Håndball og Idrettslaget Bjarg stilte mannsterke da BDO, i samarbeid med Redd Barna, kickstartet sitt Trygg på Trening-program i Bergen denne uken. Målet med kurset er å øke kompetansen og ruste trenere og frivillige i idretten slik at de kan være med å forbygge og avdekke ugjerninger mot barn. 

Partner Charlotte Bårdsen fra BDO innledet og ønsket de 25 deltakere velkommen til det aller første Trygg på Trening-kurset i BDO-regi.  Hun understreket viktigheten av Trygg på Trening-prosjektet som et ledd i å skape gode lokalsamfunn. 

- Dette initiativet er viktig, og vi er utrolig glade for samarbeidet vi har med Redd Barna som har mye kompetanse på dette feltet, sier Bårdsen. 

Per Godvik fra Idrettslaget Bjarg var en av klubblederne som deltok. Han var svært fornøyd med å bli invitert av BDO. 

- Jeg syns dette var et veldig bra - og ikke minst viktig initiativ. Som samarbeidspartner verdsetter vi at BDO samarbeider med Redd Barna, og legger til rette for dette kurset for de lokale klubbene, sier Per Godvik.

Samarbeid med Redd Barna

Redd Barna er en uredd og tydelig forkjemper for barns rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med utgangspunkt i FNs Barnekonvensjon jobber de målrettet med flere av FNs bærekraftsmål. Redd Barnas arbeid skaper positiv endring for barn over hele verden. Dette er grunnlaget for det nære og langsiktige samarbeidet BDO har hatt med Redd Barna siden. 2009.

- Trygg på trening er et kurs som er utviklet i samarbeid med Norges Idrettsforbund (NIF), Nok.Bergen (Kompetansesenter mot seksuelle overgrep) og flere særforbund. Kurset skal gjøre idrettsarenaen til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere og frivillige kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hvordan man kan forebygge vold og seksuelle overgrep i egen klubb, og hva man skal gjøre om man er bekymret for et barn, sier Anna-Elisabeth Flinstad, partneransvarlig i Redd Barna.

BDO-Mila gir rammen for samarbeidet

- I år ønsker vi å rette oppmerksomheten mot «Trygg på trening» når vi arrangerer BDO-Mila landet rundt. Det er en fin arena for å løfte temaet. Det vil holdes kurs landet rundt for idrettslag og også være stands på de ulike BDO-Mila arrangementene, sier Bårdsen. 

BDO-Mila vært gjennomført hele 74 ganger, med mange tusen deltakere årlig. BDO-Mila er mosjonsløp som passer for de fleste, og er et gratis arrangement. Deltakerne kan velge selv om de vil løpe på tid eller ei. 


Vil du være med å løpe? Les mer her.