BDO Corporate Finance blir BDO Deal Advisory

BDO Corporate Finance blir BDO Deal Advisory

BDO Corporate Finance endrer navn til BDO Deal Advisory. - Vi ønsker å være enda mer tilgjengelige og relevante for våre klienter, uavhengig av transaksjonens natur eller kompleksitet, sier Per Ove Giske, leder for Deal Advisory.  

Bilde: Per Ove Giske, BDO Deal Advisory

- Flere land i BDO-nettverket tilbyr i dag tjenester ut over det som tradisjonelt har falt inn under det vi kjenner som Corporate Finance. Corporate Finance er ikke lenger dekkende som paraply for de tjenestene vi som nettverk kan tilby som ledd i en transaksjonsprosess. Derfor gjennomfører vi denne endringen, forklarer Per Ove Giske, leder for Deal Advisory i Norge. 

Kjernen i BDO Deal Advisory vil fortsatt være M&A-rådgivning, Transaction Services (finansielle due diligence tjenester) og Verdivurdering og modellering. I tillegg omfavner paraplyen andre relaterte tjenester som blant annet ESG Due Diligence, HR Due Diligence, Cyber og IT sikkerhet Due Diligence, Value Creation Services og Exit Readiness – for å nevne noen. I tillegg har BDO også rådgivningstjenestene som leveres av BDO Advokater innenfor skatt, avgift, HR og avtalerettslige forhold i forbindelse med transaksjoner. 

- Denne endringen signaliserer ikke bare et nytt navn, men også vår forpliktelse til å levere helhetlig og målrettet støtte gjennom hele transaksjonsprosessen. Vi anerkjenner behovet for å tilpasse oss markedets utvikling og våre klienters skiftende behov, sier Giske.  

For ytterligere informasjon om vårt utvidede tjenestetilbud under BDO Deal Advisory, inviterer vi deg til å besøke vår hjemmeside

Om BDO Deal Advisory

BDO Deal Advisory er en ledende global aktør innen transaksjonsrådgivning. Vi tilbyr et komplett spekter av tjenester for å støtte våre klienter gjennom hele livssyklusen av en transaksjon, med mål om å maksimere verdi og bidra til suksessfulle resultater. Med et nettverk av mer enn 2 500 eksperter i over 120 land, kombinerer BDO Deal Advisory rekkevidde med lokal ekspertise for å levere målrettede og effektive løsninger til våre klienter. 


Kontakt

Per Ove Giske 
Leder for Deal Advisory i BDO Norge 
Telefon: +47 982 64 566 
E-postadresse: Per.Ove.Giske@bdo.no