BDO skal drifte Tolletatens varslingskanal

BDO skal drifte Tolletatens varslingskanal

Tolletaten har valgt BDO som ny leverandør av elektroniske varslingtjenester, etter en åpen konkurranse hvor fem tilbud ble vurdert. BDO vil dermed være ansvarlig for mottak, vurdering og forslag til innledende behandling av varsler.

Marius Fein i BDO
Bilde: Marius Fein, direktør i BDO Consulting

- Tolletaten er en spennende kunde som vi gleder oss å jobbe mer med, sier Marius Fein, direktør i BDO Consulting

BDO har lang erfaring med etablering og drift av varslingstjenester, og er i dag eksternt varslingsmottak for over 80 virksomheter i og utenfor Norge. 

- Vi stiller med et dedikert team og solid kompetanse for å forvalte tilliten etaten viser oss ved å gi oss denne oppgaven, sier Fein. 

Varslingskanalen skal behandle varsler om kritikkverdige forhold, definert i arbeidsmiljøloven som forhold i strid med blant annet rettsregler og etiske retningslinjer. Eksempler kan være uforsvarlig arbeidsmiljø, fare for liv og helse, korrupsjon og økonomisk kriminalitet eller brudd på personvernlovgivningen. 

- Her får alle ansatte, innleid personell og eksterne tredjeparter en kanal for å varsle om kritikkverdige forhold som berører Tolletaten, forklarer Fein. 

Alle henvendelser blir behandlet utfra strenge krav til personvern, informasjonssikkerhet og anonymitet. Varsleren velger selv om hen vil være anonym. 

 - Våre teknologiske løsninger er utviklet spesielt med tanke på å ivareta varsleren og opplysningene på en best mulig måte, uansett om varselet er anonymt, delvis anonymt eller åpent, forklarer Fein. 

Avtalen har en varighet på inntil seks år, og trådte i kraft i mars 2024. 


Du kan lese mer om varslingstjenester i BDO her.