BDO skal hjelpe Telemark med å bli en klimapositiv industriregion

BDO skal hjelpe Telemark med å bli en klimapositiv industriregion

BDO er valgt som partner for å hjelpe industriklyngen Powered by Telemark med å nå sine ambisiøse klimamål gjennom prosjektet «Sirkulære Telemark».

Daglig leder i Powered by Telemark, Bård Stranheim (f.v.) og Morten Thuve, leder for Consulting og bærekraftstjenester i BDO, signerte intensjonsavtale mandag kveld. Her med Hedda Foss Five fra UN Global Compact Telemark og Vestfold, og Marianne Olsson Flogstad fra SpareBank 1 Sørøst-Norge, som signerte egne intensjonsavtaler på arrangementet.

Industrien i regionen må kutte 382.000 tonn CO2-utslipp, i tillegg til alle de utslippsreduksjoner som i dag er identifiserte muligheter. Slik ønsker de å bli verdens første klimapositive industriregion.

Avtalen ble signert på et arrangement på Industriuka mandag kveld. Powered by Telemark er en industriklynge med 122 medlemmer, og industriområdet står for 22 prosent av Norges totale CO2-utslipp. De skal bli en klimapositiv industriregion innen 2040. For å nå målet, må de lykkes med identifiserte utslippsmuligheter og i tillegg kutte 382.000 tonn CO2-utslipp. Klimapositivitet innebærer å fjerne mer klimagasser, omregnet til CO2-ekvivalent, enn bedriftene slipper ut.  

– Vårt mål om å bli klimapositiv er både en kommersiell mulighet og et samfunnsansvar. Skal vi ta dette ansvaret, må vi sikre etterrettelighet underveis mot målet. Her har BDO den kunnskapen og metodikken vi trenger, sier Bård Stranheim, daglig leder i Powered by Telemark.


Imponert over vilje og ambisjoner

BDO skal nå i gang med et forprosjekt i samarbeid med lokale aktører for å avdekke hvilke tiltak som kan iverksettes for å kutte utslippene i tråd med målene.

– Vi er imponerte over regionens ambisjoner, og ikke minst viljen vi ser hos alle industriaktørene i klyngen til å bidra. Vi skal gjøre kartlegginger og analyser som avdekker hvordan de, i første omgang, kan kutte i sine direkte utslipp. Vi vil helt sikkert komme med forslag om tiltak som vil være krevende for bedriftene. Vi håper også at regionale og lokale myndigheter blir med på laget. Det vil styrke mulighetene for å nå målene, slik at prosjektet bidrar til den bærekraftige samfunnsutviklingen vi behøver, sier Morten Thuve, leder for Consulting og bærekraftstjenester i BDO.

Han opplever at aktørene i regionen er ambisiøse, dedikerte og motiverte for dette.

– Derfor er vi utrolig glade for tilliten Powered by Telemark viser oss. Vi skal også ha et kompetanseprogram for næringslivet i regionen som vil hjelpe dem med å se flere muligheter i egen virksomhet og i offentlig-privat samarbeid. Nå vil vi egentlig bare komme i gang, sier Thuve.


Må ta radikale grep

Store industriaktører i regionen, som Yara, Heidelberg Materials, Ineos/Innovyn og Eramet står bak veikartet og arbeidet med å skape en klimapositiv region.

Ole-Jacob Siljan er både fabrikkdirektør for Yara i Porsgrunn med regionens største utslipp, og styreleder i Powered by Telemark.

– Vi kan allerede i dag selge gjødsel som er produsert uten fossile råstoffer. Men vi har fortsatt over 90 % av våre produkter som i dag har et fotavtrykk som krever radikale grep. På denne veien trenger vi både teknologi, politisk tilrettelegging og metodisk tilnærming som viser hvordan vi og våre industrinaboer jobber mot målene, sier han.
Om Powered by Telemark og prosjektet «Sirkulære Telemark»

«Powered by Telemark» er en industri- og teknologiklynge som bringer sammen bedrifter, offentlige aktører og forskningsinstitusjoner i regionen for å fremme bærekraftig utvikling og teknologisk innovasjon. Klyngen jobber for å redusere karbonutslipp og øke ressurseffektiviteten gjennom samarbeid og kunnskapsdeling. Målet er å skape verdens første klimapositive industriregion innen 2040!

Prosjektet «Sirkulære Telemark» er en del av dette initiativet og har som mål å implementere sirkulære modeller i regionen. Dette innebærer for eksempel at avfall og biprodukter fra én virksomhet blir brukt som råmaterialer i en annen, noe som reduserer avfallsmengden og øker utnyttelsen av ressurser. Prosjektet skal utvikle og fremme industrielle symbioser, hvor bedrifter samarbeider tett for å optimalisere ressursbruk og redusere miljøpåvirkningen. Gjennom dette prosjektet forventer vi at «Sirkulære Telemark»  vil bidra til betydelig reduksjon av regionens Scope 2-4 CO2-utslipp og støtter målet om å bli en klimapositiv region.