Bransjestudier i eiendomsfinans og -økonomi

Bransjestudier i eiendomsfinans og -økonomi

Eiendomsbransjen er kompleks og stiller store krav til økonomidirektøren og andre økonomiledere.

Sigmund Olav Lie leder bransjesatsingen på eiendom i BDO.

BDOs bransjeeksperter har sammen med Senter for Eiendomsfag utviklet fire selvstendige undervisningsmoduler som gir verdifull innsikt for deg som skal navigere som økonomiansvarlig i en krevende bransje.

– Som tidligere finansdirektør i bransjen vet jeg at økonomifunksjonen i eiendomsselskap må dekke et stort kompetansefelt. Med studiet i eiendomsfinans og -økonomi får du kunnskap og dybdeforståelse som gjør deg bedre rustet til å gjøre gode prioriteringer og gi velbegrunnede anbefalinger i selskapet, sier Sigmund Olav Lie, som leder bransjesatsingen på eiendom i BDO.

Gode prioriteringer og investeringer krever innsikt og kompetanse. Det blir ikke mindre viktig når samfunnskrefter som urbanisering, bærekraftig utvikling og teknologisk innovasjon driver frem stadige endringer i marked og rammevilkår.

Studiet i eiendomsfinans og -økonomi er for deg med en ledende rolle innen økonomifunksjonen, eller som har ambisjon om en slik rolle.

– Kursholderne jobber til daglig i BDOs bransjegruppe for eiendom, og deres kompetanse dekker hele spekteret innen eiendomsøkonomi. Dette er revisorer, advokater, transaksjonsrådgivere og regnskapsførere som jobber med problemstillingene økonomer i eiendomsbransjen møter til daglig. De vet hvordan man omsetter teori til praksis, noe kursdeltakerne vil få erfare, forteller Lie.

BDO jobber med rundt 8000 kunder i norsk eiendomsbransje, og rådgir rundt kjøp, salg, utvikling, forvaltning og utleie av eiendom. Kursmodulene tar for seg nettopp disse områdene, samt hvilke krav fremtidens finans- og økonomisjefer vil møte.

– I tillegg til de økonomirelaterte utfordringene en økonomiavdeling skal løse, dekker studiet hvilke krav og muligheter vi vil møte knyttet til bærekraft og digitalisering. Dette er noe alle økonomiavdelinger må ha kunnskap om fremover, sier Lie.

Kurset består av fire moduler med to kursdager hver. Første kurssamling er 24. april. Deltakere kan velge å delta på enkeltmoduler eller hele studiet. De som velger å gjennomføre hele studiet med oppgaver, oppnår bransjesertifikat fra Senter for eiendomsfag i finans- og eiendomsøkonomi.


Tema og moduler

Første kurssamling er 22. og 23. april 2024 hos Senter for eiendomsfag, med adresse Lille Grensen 7 i Oslo.

Modul 1: Kjøp og salg av eiendom – muligheter og fallgruver: 22.–23. april 2024

Modul 2: Eiendomsforvaltning og økonomistyring: 10.–11. juni 2024

Modul 3: Eiendomsutvikling og økonomistyring: 26.–27. august 2024

Modul 4: Fremtidens finans- og økonomisjef: 16.–17. september 2024

 

Er du interessert i hele eller deler av kurset? Besøk Senter for Eiendomsfag for mer informasjon og påmelding.


Du kan lese mer om BDOs eiendomssatsing her.