1:
  • Eiendom

Eiendomsbransjen er navet i fremtidens by- og samfunnsutvikling

Hvert år investerer denne bransjen hundretalls av milliarder kroner i utviklingen av norske byer og tettsteder. Prioriteringene denne bransjen gjør, setter rammene for hvordan mennesker arbeider, bor, handler, omgås og leker. I dag, og om 50 år.

 

Et dedikert og svært kompetent fagmiljø

Gode prioriteringer og investeringer krever innsikt og dyktige rådgivere. Det blir ikke mindre viktig når samfunnskrefter som urbanisering, bærekraftig utvikling og teknologisk innovasjon driver frem stadige endringer i marked og rammevilkår. 

I BDO har vi mer enn 40 000 kunder i hele Norge, hvorav over 8 000 jobber med eiendom. Vi kjenner eiendomsbransjen, og vi kjenner markedet og rammebetingelsene som bransjen står ovenfor. Derfor kan vi gi kunnskapsbaserte, tydelige og relevante råd.

 

Lagspill som skaper og sikrer verdier

Eiendomsbransjen skaper og forvalter store verdier. Mens noen løp er lange, skjer andre ting raskt. Vi har robuste, tverrfaglige team med dyptgående bransjeforståelse og stor kapasitet. Det betyr at vi både kan hjelpe deg å drive langsiktig, samtidig som vi kaster oss rundt når situasjonen krever det. 

Du kan eiendom. Det kan vi og. Men vi er også eksperter på regnskap og revisjon, skatt og avgift, analyse, kontraktsforvaltning, transaksjonsstøtte og verdivurdering. Med BDO på laget kan du fokusere på kjernevirksomheten din, og vi kan bistå med resten. Slik kan vi sammen skape og sikre verdier.

 

Vi kan hjelpe deg uansett hvilken fase du er i. Se de ulike fasene her:

 

Illustrasjon av eiendomsutvikling Illustrasjon av salg av eiendom Illustrasjon av utleie og forvaltning av eiendom Illustrasjon av virksomhetsorgansiering
Kjøpe eiendom
Utvikle eiendom
Selge eiendom
Utleie eiendom
Organisere selskap

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss via skjemaet under og du vil høre fra oss snart.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code