Handelsbransjen gjør gjentakende feil knyttet til åpenhetsloven

Handelsbransjen gjør gjentakende feil knyttet til åpenhetsloven

Flere selskaper i handelsbransjen hadde gjentagende mangler og feil knyttet til den lovpålagte redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger i fjor. De er det mulig å rette opp i nå. Rapporteringsfristen er 30. juni.

Kjell-Fredrik Kristiansen, partner og leder for handel i BDO.

Åpenhetsloven krever at større virksomheter gjør aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, offentliggjør en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene og besvarer informasjonskrav fra allmennheten. 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

En undersøkelse gjort av BDO basert på årsberetninger for 2022 og publiserte redegjørelser, viser at handelsbransjen har utfordringer med åpenhetsloven. 

Akkurat som mange andre bransjer, har også handelsbransjen en del utfordringer med åpenhetsloven - og flere selskaper har gjentagende mangler.  

Flere mangler

Det er et mindretall som har publisert redegjørelser i kategorien «Butikkhandel»  som er i tråd med loven.     Flere selskap melder om at de skal utarbeide en redegjørelse, men funn fra BDOs undersøkelse viser at det også er mangler hos selskapene som har utarbeidet en redegjørelse.

BDO undersøkte redegjørelser for 96 selskaper. Flere selskaper melder at de skal utarbeide en redegjørelse, men Q1 2024 var det flere selskaper som ikke hadde publisert redegjørelse. Totalt fant BDO 53 publiserte redegjørelser. Av disse var kun 16 signert i tråd med loven. Det er et mindre antall selskaper som har publisert en redegjørelse i tråd med loven og veiledningen fra Finanstilsynet. 

De fleste av disse selskapene har noen mangler, men det er også flere som har vesentlige mangler . 

- 30. juni er fristen for oppdatert redegjørelse, og Forbrukertilsynet vil i år føre strengere tilsyn og stille høyere krav til at virksomheter følger opp åpenhetsloven, sier partner og leder for handel i BDO, Kjell-Fredrik Kristiansen. 

På grunn av gjentakende mangler knyttet til åpenhetsloven i handelsbransjen, anbefaler vi at bedrifter først og fremst skaffer en oversikt over hva som allerede er på plass i selskapet, og som kan brukes ved rapportering etter åpenhetsloven.

- Vi merker et økt fokus fra kunder og næringslivet generelt rundt åpenhetsloven, ettersom vi som bransjespesialister får flere spørsmål om å bistå nå enn tidligere. Det er et tydelig tegn på at dette går riktig vei, sier Kristiansen. 

Tre tiltak som må på plass for å komme i gang med åpenhetsloven: 

  1. Plasser ansvar: Utpek en ansvarlig i toppledelsen og utarbeid en policy for hvordan virksomheten vil følge loven
  2. Vurder risiko: Gjør en innledende risikovurdering av både interne forhold og deres leverandørkjeder. 
  3. Gjør aktsomhetsvurderinger innen de identifiserte risikoområdene. Det kan f. eks være å be om informasjon fra de leverandørene med høyeste iboende risiko for brudd på arbeidstakeres rettigheter. 


Les mer:

Tre tips for å komme i gang med åpenhetsloven