Blogg: Tre tips for å komme i gang med åpenhetsloven

Synes du det er vanskelig å vite hvordan dere skal jobbe med åpenhetsloven? Da har vi tre tips til hvordan dere kan komme i gang, og tre ting dere kan lære av feilene fra i fjor. 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og skal sikre ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomhetene og deres leverandørkjeder. Omlag 9000 virksomheter i Norge er omfattet av loven. De har plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og til å informere om prosessen og resultatene på nettsidene sine, altså redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger. 

Fristen for å redegjøre for aktsomhetsvurderinger 30. juni, hvert år. Da skal styregodkjent redegjørelse ligge åpent tilgjengelig på nettet. 

I tillegg kan hvem som helst når som helst spørre hvordan dere jobber med dette. Svarfristen er tre uker.

Hvem i virksomheten skal svare og hva skal svaret være? 

Tilsynsmyndighet Forbrukertilsynet ventet ikke at alle virksomheter skulle ha full kontroll over alle sine leverandørkjeder ved første rapporteringsfrist sommeren 2023. Likevel kreves et visst minimum fra start. 

Tre tiltak som må på plass for å komme i gang med åpenhetsloven 

  1. Plasser ansvar: Utpek en ansvarlig i toppledelsen og utarbeid en policy for hvordan virksomheten vil følge loven
  2. Vurder risiko: Gjør en innledende risikovurdering av både av interne forhold og deres leverandørkjeder 
  3. Gjør aktsomhetsvurderinger innen de identifiserte risikoområdene. Det kan f.eks være å be om informasjon fra de leverandørene med høyest iboende risiko for brudd på arbeidstakeres rettigheter


Dersom du er usikker på om åpenhetsloven gjelder for din virksomhet, kan du sjekke i BDOs bærekraftskompass her. 

Lær av feilene fra i fjor

Dette er de tre vanligste feilene vi så i 2023: 

  • Forbrukertilsynet gjorde en gjennomgang som viste at ca 1/5 ikke hadde publisert redegjørelsen slik loven krever i 2023. Dermed er dette en av de vanligste feilene. Er ditt selskap i denne kategorien, bør du følge tipsene over og redegjøre etter loven så raskt som mulig.
  • Redegjørelsen mangler interne risikovurderinger. Mange av de som har redegjort, har ikke tenkt på at de også må vurdere risiko for brudd på arbeidstakeres rettigheter i eget selskap. 
  • Mange nevner ikke faktiske og potensielle negative konsekvenser i sine rapporter, noe også Forbrukertilsynet har signalisert at vil bli mer vektlagt fremover. 

Hva er godt nok?

Forbrukertilsynet har så lang ikke tydeliggjort krav og forventninger i stor grad, og det finnes ikke forskrifter til loven. Mange virksomheter synes det er vanskelig å prioritere og komme i gang. 

Før vi har fått mer konkrete retningslinjer blir det viktigste å forholde seg til de tre tipsene som er nevnt over.

Forbrukertilsynet gir veiledning, og har startet opp med tilsyn. De har allerede tatt kontakt med flere virksomheter som ikke har offentliggjort redegjørelse. 

De viktigste rådene fra Forbrukertilsynet finner du her, på deres hjemmesider. Fremdeles er det stort rom for tolkning, spesielt når det gjelder hvor mye som forventes av virksomheter i ulike bransjer og av forskjellige størrelser. 

Vi tror Forbrukertilsynet fremover vil forvente at flere vurderer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Det henger blant annet sammen med den teknologiske utviklingen. Gode systemer koster i dag ganske mye, men vi tror at dette vil endre seg raskt. Når flere små og mellomstore bedrifter får muligheten til å gjøre grundigere kartlegginger til en overkommelig pris, vil nok også terskelen for hva som er godt nok heves.   

Vi i BDO vil følge spent med på hvordan åpenhetsloven blir praktisert av myndigheter og næringsliv. Det blir spennende å se hva 2024 bringer. 

Har du flere spørsmål om åpenhetsloven og hvordan dere bør gripe det an?
Kontakt oss for flere råd.


Les flere artikler om temaet: 

Åpenhetsloven: Husk å sjekke forholdene i egen virksomhet

Slik redegjør du for aktsomhetsvurderinger

Hvordan kartlegge leverandørrisiko etter åpenhetsloven?

Se hvordan Norikon ble klare for åpenhetslovenLes mer om åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger her. 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid.