Har bedriften voksesmerter?

Har bedriften voksesmerter?

Bedrifter som vokser mye, opplever ofte nye behov og utfordringer.  – Vi ser at mange går i de samme fellene. Det er viktig å være obs, sier Andreas Ystgaard Tjemsland, leder for Business Services i BDO. 

Andreas Ystgaard Tjemsland har jobbet i en årrekke med vekstbedrifter.  

- Det er alltid gøy når ting går oppover, og bedriften er på en god reise. Men hva gjør du når det snur? spør Ystgaard Tjemsland.  

Han jobber med forretningsstøtte til bedrifter landet rundt, og spesielt mange vekstbedrifter. Han har mange tips til hvordan man unngår voksesmerter.  

- Vekst avtar eller svinger i perioder. Da er det viktig at engasjementet i bedriften ikke bare er bygget rundt vekst. Bygg engasjement, og tildel eierskap for måleparametere opp mot strategien. Det bygger stamina og lojalitet – også når det blir kladdeføre, sier han.  

Eskalering av vekst 

Ystgaard Tjemslands neste tips er å fokusere på kjernevirksomheten.  

- Tid er en knapphetsressurs i bedrifter som har vokst mye. Prioriter tiden din godt, og ha fokus på kjernevirksomheten og skalerbarheten av denne. Ingen kan alt, så bruk samarbeidspartnere der det er mulig.  

Han understreker at det ofte bidrar til eskalering av vekst.  

- Får man ryddet bort arbeidsoppgaver som suger tid, kan man fokusere målrettet på tiltakene som realiserer vekst, og sjansen for at man lykkes øker.  

Et annet råd som ifølge Ystgaard Tjemsland er helt ufravikelig er å prioritere kvalitet.  

- Uavhengig av hvilken type bedrift du er, må du ha bunnsolid kvalitetsstyring. Har du ikke denne på plass, kan verdien rase over natten. 

Han viser til ladeselskapet Easee som fikk milliardverdier blåst bort over natten, fordi det viste seg at Easees ladere ikke tilfredsstilte en rekke EU-krav.  

- Det er mange tilfeller som viser at alt stopper opp om kvaliteten er for lav. Snarveier er aldri noen god idé, sier Ystgaard Tjemsland.  

Lønnsom vekst? 

Han siste råd til bedrifter som har vokst mye er å ha fokus på likviditetsstyring.  

- Ha stålkontroll på hva du styrer etter. Styrer du i riktig retning av det dere egentlig ønsker å oppnå?  Det er lett å la seg blende av gode veksttall, men vekst og lønnsomhet henger ikke alltid sammen, sier han.  


Trenger du hjelp til å unngå voksesmerter? Les mer her.