SEAM gjør seg klar for CSRD-rapportering

SEAM gjør seg klar for CSRD-rapportering

Teknologi- og automasjonsselskapet SEAM skal rapportere etter EUs nye direktiv for bærekraftsrapportering, CSRD, fra 2025. De får nå hjelp til grunnsteinen i bærekraftsarbeidet, en dobbel vesentlighetsanalyse, av BDO.

- Valget falt på BDO på grunn av deres ekspertise innen bærekraftsrapportering, deres forpliktelse til kvalitet og integritet og, ikke minst, deres gode omdømme i bransjen, sier CFO i SEAM, Helge Jørgensen.

– Som en av Norges ledende innen utvikling av lav- og nullutslippsteknologi er det naturlig at vi viser vårt engasjement for bærekraftige praksiser og at vi aktivt jobber med å videreutvikle dette arbeidet. Bærekraftsrapportering vil hjelpe oss med å identifisere og håndtere risikoer tilknyttet miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer, samt bidra med å identifisere nye muligheter og styrke vår langsiktige konkurranseevne, forteller CFO i SEAM, Helge Jørgensen.

SEAM leverer lav- og nullutslippsløsninger for maritim industri, og har hovedkontor på Karmøy i Rogaland. De har så langt bidratt med teknologileveranser til 74 skip som har gitt et samlet utslippskutt tilsvarende 50.000 fossilbiler per år. Deres løsninger selges både til et norsk og internasjonalt marked, hvor bærekraft blir et stadig viktigere premiss.

– Bærekraftsrapportering kan være kompleks og krever en spesialisert kunnskap. For å få til et godt utgangspunkt for videre arbeid, er det viktig for oss at vi har en partner som har god kompetanse på området, som kan vise oss beste praksis og støtte oss videre. Valget falt på BDO på grunn av deres ekspertise innen bærekraftsrapportering, deres forpliktelse til kvalitet og integritet og, ikke minst, deres gode omdømme i bransjen. Ved å ha dyktige fagfolk med på laget, føler vi oss trygge på at vi er i gode hender, sier Jørgensen.

BDO skal i første omgang hjelpe SEAM med en dobbel vesentlighetsanalyse, som kartlegger hvordan virksomheten påvirker omverdenen knyttet til bærekraft, og hvordan omverdenen påvirker virksomheten. Analysen er et krav i CSRD-direktivet, og danner grunnlaget for bærekraftsrapporten. Den viser den hvilke områder innen bærekraft det er mest vesentlig for SEAM å jobbe systematisk med og rapportere på.

– Vi er veldig glade for tilliten SEAM viser oss. De møter høye krav til bærekraft og bærekraftsrapportering i sine markeder. Vi skal vise oss tilliten verdig, og ser frem til å hjelpe dem med denne sentrale delen av bærekraftsrapporteringen, sier Morten Thuve, partner og leder for Consulting og bærekraftstjenester i BDO.

– SEAM leverer løsninger som skal bidra til mindre utslipp fra sjøfartsnæringen. De har en kompleks verdikjede og det er spennende å få være med å kartlegge deres bærekraftspåvirkning – og ikke minst hva som påvirker dem, sier Håvard Utne Øxnevad, prosjektleder og leder for klima og miljø i BDO.