Tøffe tider er den nye normalen

Tøffe tider er den nye normalen

Tallene for første kvartal 2024 viser 270 konkurser i bygg- og anlegg. - Det varsles om lysere tider og flere ønsker å vise optimisme, men dessverre er ikke krisen over. Jeg tror vi vil se en økning i konkurser godt inn i 2026, sier Henning Dalsegg, partner og leder for bygg og anlegg i BDO.

Henning Dalsegg er partner og leder for bygg og anlegg i BDO.

– Antallet igangsettelsestillatelser er på et bunnivå vi ikke har sett siden finanskrisen. I tillegg rammer renten, inflasjon og de høye byggekostnadene bransjen hardt, sier Dalsegg.

Han understreker at logistikkutfordringer og produksjonsproblemer førte til en kraftig økning i materialkostnadene under pandemien. Nå er det den svake kronen som holder materialkostnadene høye.

– Bransjen må rigge seg for vedvarende høye materialpriser og en lengre periode med lav igangsetting, tror han.

Bygg- og anleggsbransjen har generelt store svingninger i arbeidsledigheten. Nå ser vi at lavere aktivitet og etterspørsel igjen øker ledigheten, og den forventes å øke fremover i lys av lavere igangsetting.

Velter også de store

Den siste tiden har man sett at også større aktører går konkurs, som Avans, BoligPartner og AgderGruppen.

Historisk har det vært små og mindre mellomstore selskaper som går konkurs. Nå er større selskaper med en lang historikk som går over ende, og det får ofte større ringvirkninger. Dersom en også ser på regnskapene fra 2022 til noen av de større konkursene, så er det lett å se at det snur veldig fort i dagens marked, noe vi egentlig ikke er overrasket over. Bygg og anlegg er en bransje som treffes hardt av konjunkturendringene og markedsendringene har kommet raskt på nå selv om de har vært varslet en periode, sier Dalsegg.

Og han tror det vil vare en god stund fremover.

– Det vil ta tid å få opp igjen aktiviteten igjen. Høye materialpriser vil legge en demper, og selv når etterspørselen kommer tilbake og antall søknader øker, gir ikke det nødvendigvis økt kapasitet hos kommunene til å behandle dem. Det vil ta tid å få opp aktiviteten, sier han.

Dalsegg mener at nå handler det om å ivareta likviditeten og holde hjulene i gang.

Tips til bransjen  

    1. Begrens utestående ved å fakturere tidlig og ofte 
    2. Automatiser innkrevingsrutiner for å unngå at ubetalte krav bli stående ubehandlet 
    3. Sikre god kontroll og dokumentasjon på endringer, slik at disse kan faktureres fortløpende og uten disputter. 
    4. Sikre hyppig og åpen dialog med kunder og leverandører for å avdekke potensielle likviditetsutfordringer 
    5. Kartlegg og planlegg utbetalingene. Husk at store endringer i kostnadsbildet betyr at kalkylegrunnlag må oppdateres. 
    6. Bygg robusthet i organisasjonen. Sørg for at flere kan håndtere de samme oppgavene ved opplæring og tilstrekkelig dokumentasjon av prosessene. Dette øker fleksibiliteten i organisasjonen og reduserer risikoen ved uforutsette hendelser. 
    7. Sørg for å ha nok innsikt til å kunne identifisere og håndtere risikoer. Få en forståelse for hvordan ulike scenarier vil påvirke virksomheten for å kunne iverksette riktige tiltak. 
    8. Prioriter strategiske satsinger. Har virksomheten flere kostbare initiativer på en gang forsvinner pengene fort. Prioriter derfor kun noen få ressurskrevende satsinger med en tydelig plan.

Les også:

Grep for å håndtere krisen for bygg- og anleggsbransjen


Last ned:

Kvartalsrapport Q1: Tallgrunnlag og utvikling i bransjen (PDF)