Viktig med en lokal revisor som kjenner bransjen og markedet vårt

Viktig med en lokal revisor som kjenner bransjen og markedet vårt

Familiekonsernet Breivik er takknemlig for det gode samarbeidet de har med BDO i Moss. – Revisoren skal være en å lene seg på, mener Olav Breivik. 

Revisor Knut Evensen, med datter og far Breivik i de hyggelige lokalene hos O Breivik Eiendom.

Olav Breivik skulle ta inn en gammel Volvo på service, og kom ut med tre bilforretninger. Det var starten på samarbeidet med BDO.  

BDO startet som revisor for Volvo-forretningen til Olav Breivik allerede i 2005. Han var godt fornøyd med samarbeidet, og etter hvert ble BDO i Moss også påkoblet eiendomsdelen samt resten av de andre virksomhetene til familiekonsernet Breivik, som driver innen bil, eiendom og stål. De har 230 ansatte og omsetter for halvannen milliard.

Samarbeidet preges av at det skjer mye hele tiden. Det er oppkjøp, fisjoner og fusjoner, alt som hører med når man eier flere selskap. Her har BDO fått god anledning til å stille opp. I tillegg til revisjon bistår BDO med advokattjenester og rådgivning. Breivik konsernet med dets datterselskaper setter pris på den helhetlige forståelsen BDO har med seg inn i alt de gjør for dem.  

– Vi kontakter BDO ved ulike problemstillinger, for å diskutere løsninger, og for å få støtte og råd. Det er helt naturlig, fordi vi har høy tillit til dem og fordi de har høy kompetanse, forteller daglig leder, Liv Ragnhild Breivik.

Liv Ragnhild og Olav Breivik har invitert BDO inn i sine nye lokaler i Kleverveien i Vestby. Praten går lett og latteren henger løst. De byr på ferske, deilige bakervarer fra Håndverksbakeriet. Bakeriet er leietaker hos O Breivik Eiendom og holder til i samme bygg.

Gründeren Olav Breivik mener revisoren ikke bare er en som skal kontrollere, men som også skal gi innspill til fornuftige løsninger.

– Selvfølgelig er det klare skillelinjer, men det skal også være en kompetanse å lene seg på. Og det har vært fordelen med revisor-teamet vårt i BDO. De er en god samarbeidspartner, forteller han.

– Og vi vet hvor vi har hverandre, og hvilke forventninger dere har til oss, skyter revisor Knut Evensen inn. Liv Ragnhild nikker og er enig. 

– Vi har en veldig god dynamikk, legger hun til. – Det er knallgod dynamikk, og det er alltid kort vei. Det setter vi stor pris på!


Lokal forankring  

O Breivik Eiendom har eiendommer i Akershus og Østfold. Med BDOs lokale forankring og interesse for næringslivet i regionen, føler eierne at de blir verdsatt som kunde. 

– Det er veldig viktig for oss å ha en lokal revisor. Å ha lokal forankring er viktig i mange sammenhenger. Det at det er kort vei til revisoren og at han forstår den regionale kulturen – det betyr mye! mener Liv Ragnhild.

O Breivik Eiendom ønsker lokale leietakere og å knytte seg til lokale entreprenører når de skal oppgradere bygningene. 

– Da får vi kortreiste varer og tjenester. Det er kjempeviktig for oss – også med tanke på miljøet. Og så blir vi kjent med menneskene, og i neste sving blir de kanskje våre nye leietakere fordi vi får et godt samarbeid. Det har skjedd mange ganger, forteller Liv Ragnhild.


Suksesshistorien Breivik 

– Olav er en mann det alltid skjer mye rundt. Han tenker nytt og er en igangsetter med et par gir mer enn de fleste, forklarer datteren.

Kortversjonen er at han som 22-åring hadde en million i royalty etter å ha utviklet et redskap. Etter det kjøpte han opp en del gårder og var en periode den største jordeieren i Østfold.

Så det begynte med eiendom. Et kvartal i Sarpsborg. Et høvleri i Spydeberg. De har vært flinke til å se muligheter og snu prosjekter som ikke har gått bra til suksess. 

De utfyller hverandre godt, far og datter. Olav er gründeren som har satset og sett uante muligheter i mye. Som jurist, med erfaring fra eiendomsbransjen, har Liv Ragnhild vært godt rustet til å sørge for at farens investeringer og ideer settes i system og får struktur.

Olav kaller det datteren har gjort «å stille ventilene, så det er strømlinjeformet». Liv Ragnhild er takknemlig for å få forvalte mulighetene Olav har skapt.

Oppsummert handler suksessen om å tørre å satse og få med de rette folka på laget.

– Denne reisen har BDO vært med på. Hadde vi ikke hatt en trygg og god revisor – hvor hadde vi vært da? spør Liv Ragnhild, som er takknemlig for at BDO har hjulpet dem på veien. 


Les også:

BDO evaluerte Riksrevisjonen