Åpenhetsrapport

Hvordan vi sikrer uavhengighet og kvalitet i revisjonsprosessen.

Etter revisorloven skal BDO offentligjøre en årlig åpenhetsrapport. Denne rapporten skal vise hvordan vi sikrer uavhengighet og kvalitet i revisjonsprosessen. Formålet er å sørge for størst mulig åpenhet og innsyn i hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt. I årets åpenhetsrapport kan du lese mer om hvordan vi kontinuerlig jobber med å forbedre kvaliteten i revisjonen.

I dag preges verdensbildet av volatilitet, usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet. Dette kommer på toppen av et bærekraftsproblem som vi må løse i fellesskap, knapphet på ressurser og en rekke nye trusselaktører. Dette setter høyere krav til oss og driver samfunnsoppdraget til revisjonsbransjen fremover.


Avgjørende tillit

I BDO Norge har vi revisjonskunder fordelt over hele landet og i de fleste bransjer. Vi hjelper kundene våre med utfordringer og bidrar til at de får sikret sine verdier på en bærekraftig måte.

Velfungerende markeder skapes gjennom tillit til finansiell og ikke-finansiell rapportering fra næringslivet. Vi i BDO setter rollen som tillitspersoner på vegne av samfunnet øverst på agendaen. Hver dag går nærmere 2000 BDOere, fordelt på 60 kontorer i Norge, på jobb for å leve opp til dette. Vårt kompetente fagmiljø bidrar til å styrke denne tilliten gjennom en uavhengig og objektiv revisjon. Åpenhet og integritet er førende i vårt daglige virke og avgjørende for vårt samfunnsoppdrag.


BDO-nettverket

BDO-nettverket er et internasjonalt nettverk av uavhengige selskaper til stede i 164 land med over 111 000 ansatte innen revisjon, skatt, regnskap og rådgivning. Selskapene er medlemmer av BDO International Limited og yter profesjonelle tjenester under merkenavnet BDO. 

Håper du finner årets rapport informativ og interessant.

God lesing!

Les åpenhetsrapporten 2022 her

Klikk her for engelsk versjon


Mvh. 
Martin Aasen 
Administrerende direktør

Kontaktpersoner

Rapporter for tidligere år: