Velkommen til åpenhetsrapporten for 2023

Etter revisorloven skal BDO offentligjøre en årlig åpenhetsrapport. Åpenhetsrapporten gir innsyn i hvordan BDO Norges revisjonsvirksomhet arbeider med å sikre uavhengighet og kvalitet i revisjonsprosessen. Formålet er å sørge for størst mulig åpenhet og innsyn i hvordan vi løser samfunnsoppdraget vårt. I årets åpenhetsrapport kan du lese mer om hvordan vi kontinuerlig jobber med å forbedre kvaliteten i revisjonen.

I dag preges verdensbildet av volatilitet, usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet. Dette kommer på toppen av et bærekraftsproblem som vi må løse i fellesskap, knapphet på ressurser og en rekke nye trusselaktører. Dette setter høyere krav til oss og driver samfunnsoppdraget til revisjonsbransjen fremover.

Kontinuerlig utvikling

I BDO er vi opptatt av åpenhet, både internt og eksternt. Åpenhetsrapporten beskriver hvordan vi jobber for et produktivt næringsliv og velfungerende kapitalmarkeder, i tillegg til å skape en trygg og utviklende arbeidsplass for alle. Den forteller også om våre forbedringsområder og hvordan vi har jobbet med dem i løpet av 2023. Tillit tar vi aldri for gitt

Revisjonsvirksomheten er kjernen i hva BDO er. Målt etter omsetning er vi nest størst på revisjon i Norge med våre 1000 revisorer fordelt på 60 kontorer over hele landet. I BDO Norge har vi revisjonskunder fordelt over hele landet og i de fleste bransjer. Vi hjelper kundene våre med utfordringer og bidrar til at de får sikret sine verdier på en bærekraftig måte. Vårt kompetente fagmiljø bidrar til å styrke denne tilliten gjennom en uavhengig og objektiv revisjon. Åpenhet og integritet er førende i vårt daglige virke og avgjørende for vårt samfunnsoppdrag.


BDO-nettverket

BDO-nettverket er et internasjonalt nettverk av uavhengige selskaper til stede i 166 land med over 115 000 ansatte innen revisjon, skatt, regnskap og rådgivning. Selskapene er medlemmer av BDO International Limited og yter profesjonelle tjenester under merkenavnet BDO. 

Håper du finner årets rapport nyttig og informativ.

God lesning!

Les åpenhetsrapporten 2023 her

Klikk her for engelsk versjon


Mvh. 
Martin Aasen 
Administrerende direktør

Kontaktpersoner

Rapporter for tidligere år: