Erik H. Lie, BDO

Erik H. Lie

Partner Revisjon | Leder for revisjon i BDO

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Erik H. Lie er revisor og partner i BDO. Han sitter ved vårt kontor i Oslo, og er leder for tjenesteområdet revisjon.

Erik har en master i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen BI, og har lang erfaring med revisjon og rådgivning. Han er særlig involvert i våre største kunder og er ansvarlig revisor for flere børsnoterte foretak. Erik er også del av styringsgruppen for Bærekraftsakademiet.  

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!