Utdanning for fremtiden

Gutt leser

Utdanning redder liv

Skole gir barn beskyttelse og kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden. Til tross for framgang de siste tiårene, er det likevel en global læringskrise og 125 millioner barn har ikke lært grunnleggende lesing og regning - selv etter fire år eller mer på grunnskolen. I prosjektet «Utdanning for fremtiden» sørger Redd Barna for at barn verden over får nødvendig skolegang og lysere fremtidsutsikter. Sammen jobber vi målrettet gjennom å involvere myndigheter, lokalsamfunn, skoleledelse, lærere og foreldre for å utvikle bærekraftige løsninger. Målet er å skape varig endring. FN mener at utdanning er selve grunnlaget for bærekraftig utvikling. God utdanning er i seg selv et eget bærekraftsmål og helt sentralt i arbeidet med flere av de andre målene. Utrydde sult og fattigdom, oppnå likestilling mellom kjønnene og fremme fred og rettferdighet - dette bare noen av målene som knyttes tett opp til utdanning.
Lærer viser på tavle

Kraften i utdanning

Bærekraftsagendaen er sentral i Redd Barnas arbeid, hvor de har satt utdanning som sin viktigste satsing - med spesielt fokus på læring for barn berørt av konflikt og barn i fattige lokalsamfunn. Som kunnskapsbedrift vet vi alt om kraften som ligger i utdanning. Norge er blant de beste i verden på å gi skolegang til alle, men mange steder i verden er ikke retten til utdanning selvsagt. Redd Barna hjalp derfor mer enn 1 231 000 barn i 24 land gjennom deres utdanningsprosjekter i fjor, inkludert over 160 000 barn i konflikt- og krisesituasjoner.
Skoleklasse i Kambodsja

Fra Kambodsja til Uganda

I mange år har vi i BDO vært tett på utviklingen i Kambodsja gjennom samarbeidet med Redd Barna. Våre økonomiske midler og interne ressurser har vært øremerket til utdanningsarbeidet som er gjennomført her. Vi har også fått gleden av å besøke Kambodsja ved flere anledninger for å se Redd Barnas arbeid og den positive utviklingen i landet på nært hold. Redd Barnas langsiktige mål er å gjøre seg selv overflødige der de opererer. Lokalsamfunnet skal settes i stand til å videreføre arbeidet – også uten oss. Når Redd Barna opplever at et samfunn de har vært involvert i kan ta arbeidet videre på egen hånd, vurderer de om den tyngste innsatsen skal rettes mot noen som trenger det mer. I Kambodsja har det de siste årene skjedd store fremskritt, og fra 2020 følger vi derfor Redd Barnas nye prioritering og flytter støtten og engasjement vårt til et land som nå trenger våre bidrag i enda større grad. Vår felles innsats rettes nå mot Uganda.