• Dette er BDO

OM BDO AS

BDO er ledende innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester i Norge. Med entusiasme, faglig styrke og bransjekunnskap leverer vi tjenester basert på kundens behov. Slik bidrar vi til å skape gode resultater og gode kundeopplevelser.

BDO i Norge har over 1450 ansatte og mer enn 70 kontorer over hele landet. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter. Vi har kunder fra de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor.

Internasjonalt er BDO til stede i 162 land og teller i overkant av 74 000 ansatte. Ved behov, samarbeider vi med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder. 

Historien om BDO

BDO ble grunnlagt i 1963 av revisjonsfirmaer i Storbritannia, Nederland, Tyskland, USA og Canada. I 1973 ble navnet forenklet til Binder, Dijker, Otte og Co.: BDO.

BDO i Norge ble stiftet i 1913 under navnet A/S Revisjonsbanken. Bankavdelingen ble overdratt til Bergens Privatbank, senere Bergen Bank og DnB Nor i 1920, og døpt om til A/S Revisjon, som var Norges største revisjonsselskap frem til 1988. I 1969 ble Noraudit AS stiftet og fusjonerte med A/S Revisjon i 1988, og sammen ble de Norges største revisjonsfirma.

I 2006 fusjonerte Noraudit med BDO Revico og ble til BDO Noraudit. I 2009 ble alle medlemsselskapene verden over samlet under ett felles navn og én felles profil, BDO.

Fra 2011 og frem til i dag har vi økt fra 600 til over 1 300 ansatte etter at blant annet G-Partner, Inter Revisjon, Crowe Horwath og flere andre foretak er blitt en del av BDO.

Samfunnsansvar

Vi anser det som naturlig at BDO tar ansvar utover det rent kommersielle i samfunnet. Derfor har vi engasjert oss på noen områder vi mener vi kan bidra til god samfunnsutvikling.

Åpenhetsrapport

Som følge av revisorloven § 5a-2, som krever at revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse årlig skal avgi en rapport som beskriver en rekke forhold knyttet til revisjonsvirksomheten, er vi glade for å kunne gi alle våre kunder og  andre forbindelser vår Åpenhetsrapport.