• Dette er BDO

OM BDO AS

BDO er ledende innen revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester i Norge. Med entusiasme, faglig styrke og bransjekunnskap leverer vi tjenester basert på kundens behov. Slik bidrar vi til å skape gode resultater og gode kundeopplevelser.

BDO i Norge har over 1 500 ansatte og mer enn 70 kontorer over hele landet. Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter. Vi har kunder fra de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor.

Internasjonalt er BDO til stede i 162 land og teller i overkant av 74 000 ansatte. Ved behov, samarbeider vi med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder. 

Historien om BDO

BDO ble grunnlagt i 1963 av revisjonsfirmaer i Storbritannia, Nederland, Tyskland, USA og Canada. I 1973 ble navnet forenklet til Binder, Dijker, Otte og Co.: BDO.

BDO i Norge ble stiftet i 1913 under navnet A/S Revisjonsbanken. Bankavdelingen ble overdratt til Bergens Privatbank, senere Bergen Bank og DnB Nor i 1920, og døpt om til A/S Revisjon, som var Norges største revisjonsselskap frem til 1988. I 1969 ble Noraudit AS stiftet og fusjonerte med A/S Revisjon i 1988, og sammen ble de Norges største revisjonsfirma.

I 2006 fusjonerte Noraudit med BDO Revico og ble til BDO Noraudit. I 2009 ble alle medlemsselskapene verden over samlet under ett felles navn og én felles profil, BDO.

Fra 2011 og frem til i dag har vi økt fra 600 til over 1 500 ansatte etter at blant annet G-Partner, Inter Revisjon, Crowe Horwath og flere andre foretak er blitt en del av BDO.

Samfunnsansvar

Vi anser det som naturlig at BDO tar ansvar utover det rent kommersielle i samfunnet. Derfor har vi engasjert oss på noen områder vi mener vi kan bidra til god samfunnsutvikling.

Åpenhetsrapport

Som følge av revisorloven § 5a-2, som krever at revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse årlig skal avgi en rapport som beskriver en rekke forhold knyttet til revisjonsvirksomheten, er vi glade for å kunne gi alle våre kunder og  andre forbindelser vår Åpenhetsrapport.