ESG Due Diligence

Vurdering av ESG-relaterte faktorer

Identifisere og analysere relevante ESG-forhold

Miljømessige, sosiale og forretningsetiske (ESG) forhold er blitt stadig viktigere når potensielle investorer og kreditorer skal vurdere investeringer og finansiering. Da blir vurdering av ESG-relaterte faktorer sentrale i selskapsgjennomganger (due diligence).

Investorer, forvaltere og andre interessenter stiller stadig høyere krav til virksomheters målrettede arbeid med ESG og bærekraftig utvikling. Det gir et økt behov for transparens og substansielle vurderinger i et ESG-perspektiv av de risikoer og muligheter som finnes i virksomhetenes forretningsmodeller.

Ønsker du å synliggjøre for potensielle eller eksisterende investorer eller lånegivere hvordan din virksomhet jobber med ESG og om det er risikoer som kan påvirke verdiene av din virksomhet? BDO gjennomfører en selskapsgjennomgang der vi oppsummerer hvordan ESG påvirker din virksomhets finansielle situasjon og hvordan din virksomhet påvirker samfunnet og klima. BDOs rapport kan du benytte i din dialog mot slike.

Analyse av miljømessige, sosiale og forretningsetiske (ESG) faktorer som inkluderer redegjørelse av ESG risiko og muligheter.

Vi bistår din virksomhet

Formålet med å rette fokus mot ESG-forhold ved selskapsgjennomganger er å etablere en grundig forståelse av virksomhetenes posisjon med hensyn til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. En slik gjennomgang gjør det mulig å avdekke om potensielle samarbeidspartnere opererer i henhold til gjeldende og fremtidige lover og regler, og om forretningsmodellen til virksomheten har mulighetsrom fra et ESG-perspektiv. 

Vi kan hjelpe dere med å identifisere og analysere relevante ESG-forhold, herunder hvilke risiko og muligheter de representerer. En selskapsgjennomgang utført av oss vil bidra til å identifisere risikoer knyttet til materielle og immaterielle eiendeler. Videre vil selskapsgjennomgangen kunne bidra til å identifisere muligheter knyttet til virksomhetens forretningsmodell i et ESG-perspektiv. Begge disse faktorene vil kunne ha en direkte konsekvens for virksomhetens finansielle posisjon.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.