Webinarer fra BDO

Internprising

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

BDO.LiveSite.EventDetails.Register

Internprising handler om hvordan transaksjoner mellom parter i et interessefellesskap skal prises. Internprisingsreglene skal sikre at inntekter og kostnader skal allokeres til riktig skattesubjekt, og at skattemotivert overskuddsflytting unngås.

I dette webinaret behandler vi bl.a. følgende:
 -   grunnleggende regler om internprising
 -   oppgave- og dokumentasjonsplikt
 -   prising av konserninterne varer og tjenester
 -   internprising og tollverdi
 -   toll vs. skatt
 

Dato: Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering
Pris: Gratis
Varighet: 30 minutter

Webinaret passer best for regnskapsførere, revisorer og andre som jobber med prising, fakturering eller regnskap i konsern.