Internprising

BDO bistår med internprising

Kunnskap om internprising handler om hvordan transaksjoner mellom parter i et interessefellskap skal prises. Grunnprinsippet omtales som «armlengdeprinsippet». Mer konkret betyr dette at priser og øvrige vilkår for transaksjoner mellom parter i et interessefellskap skal tilsvare det som ville vært avtalt mellom uavhengige parter i en sammenlignbar situasjon. Prinsippet gjelder både for transaksjoner innad i Norge, og ved transaksjoner over landegrensene.  

Selskaper som er involvert i slike transaksjoner bør ha en internprisingspolicy som sikrer at prisingen av transaksjoner mellom parter i et interessefellskap skjer på armlengdes basis. Selskaper vil ofte være underlagt krav om oppgave- og dokumentasjonsplikt, dvs. plikt til å legge frem dokumentasjon på at prisene faktisk er gjennomført i samsvar med armlengdeprinsippet.  

Vi bistår med: 

  • Bistand til eller utarbeidelse av internprisingspolicy 
  • Bistand til opprettelse av internprisingsavtaler  
  • Gjennomgang og vurdering av eksisterende internprisingsavtaler 
  • Kartlegging av art og omfang av transaksjoner og innspill til valg av internprisingsmetode 
  • Innhenting av benchmark-analyser  
  • Kartlegging av hvilke krav som gjelder for oppgave -og dokumentasjonsplikt    
  • Utarbeidelse av internprisingsdokumentasjon (Master file og Local file) 
  • Bistand ved bokettersyn og spørsmål fra skattemyndighetene i Norge eller utlandet 
  • Klager på internprisingsvedtak og annen korrespondanse med skattemyndighetene 
  • Rådgivning rundt internprisingsavtaler (Advanced Pricing Agreements) 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.