Webinar fra BDO

Bærekraftige kommuner - hvordan kan kommuner jobbe med bærekraft?

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering-

Norge

Hvordan kan kommunene legge til rette for et bærekraftig næringsliv? I dette webinaret vi kommunene råd og anbefalinger om hvordan de kan jobbe helhetlig med bærekraftsmålene og styrke bærekraftig næringsutvikling. 

Rådene er basert på en en nasjonal rapport BDO har utarbeidet sammen med UN Global Compact. Den synliggjør kommunenes rolle i utviklingen av et bærekraftig næringsliv, og hva bedriftene behøver og forventer av kommunene. Ifølge rapporten mener hele åtte av ti bedrifter at kommunene må ta en mer aktiv rolle.

I dette webinaret går vi mer i dybden om hvordan kommuner kan jobbe helhetlig med bærekraftsmålene i sitt arbeid.  Webinaret er særlig nyttig for kommunepolitikere, administrative ledere og ansatte i kommuner.

I dette webinaret får du blant annet lære mer om:

  • Hvorfor kommuner må jobbe helhetlig med bærekraft
  • Hvordan sikre forankring og eierskap for bærekraftsarbeid i kommunen
  • Hva målkonflikter er og hvordan det påvirker bærekraftsarbeidet
  • Hvordan kommuner kan samarbeide om bærekraft, særlig små kommuner