Bærekraftige kommuner

En viktig premissgiver for bærekraft

BDO bistår kommuner med bærekraftsarbeid

Mange kommuner lager gode planer for å lykkes med bærekraftsarbeidet, men det er utfordrende å gå fra plan til et godt og systematisk arbeid. BDO har en rekke tjenester som kan hjelpe dere videre. 

For kommuner innebærer bærekraft blant annet å:  

 • Bruke alle tilgjengelige virkemidler for å redusere organisasjonens og kommunens samlede klimagassutslipp
 • Ivareta naturmangfoldet og tilpasse kommunen til et klima i endring gjennom planer og tiltak  
 • Sikre gode lønns- og arbeidsvilkår og et inkluderende arbeidsliv  
 • Sikre en sunn og bærekraftig økonomisk drift av kommunen.  

Kommuner må håndtere utvikling i egen organisasjon og tjenestene de leverer, samtidig som de har sentral rolle som planmyndighet, og som tilrettelegger for sine innbyggere, nærings- og organisasjonsliv. Kommunene er også ansvarlige for mye av den sosiale og fysiske infrastrukturen som påvirker innbyggernes levekår og utviklingsmuligheter. Det betyr at kommunene er en svært viktig premissgiver for bærekraft i sine geografiske områder. Kommunenes bidrag har stor betydning for Norges bærekraftige utvikling.
 
Spør oss om: 

 • Kunnskapsgrunnlag for planer og strategier 
 • Prosess og utforming av miljøplaner, klimaplaner og bærekraft som tema i andre planer (eksempelvis kommuneplan) 
 • Innbygger- og næringslivmedvirkning og -involvering 
 • Prosesstyring og bistand til finansiering av samarbeidsprosjekter mellom kommune og næringsliv for å mobilisere til bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet 
 • Kartlegging av status for bærekraftsarbeid og veikart for videre arbeid 
 • Fastsettelse av KPI-er for bærekraftsarbeidet
 • Kompetansebygging og involvering i egen organisasjon. Herunder workshops og trening av interne bærekraftsressurser i kommunen 
 • Miljøsertifisering og miljørapportering 
 • Utvikling og implementering av styringsverktøy for bærekraftsarbeidet, som klimabudsjett 
 • Eierstyring og eieroppfølging  
 • Seriøsitetsbestemmelser og oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser 
 • Innkjøpsstrategi og innkjøpsrådgivning 
 • Rådgivning knyttet til bærekraftig kommunaløkonomisk drift.

Kontaktpersoner:

Relevante seminarer

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.