Webinar fra BDO

Nedbemanning

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering - CUT

Norge
Skal din virksomhet omorganisere eller restrukturere? Er nedbemanning aktuelt? Da er det viktig med en formriktig prosess, både for å unngå å havne i ansvar og for å ivareta medarbeiderne. En oppsigelse rammer hardt, og det er strenge krav og vilkår knyttet til prosessen som kan lede fram til at arbeidsgiver kan si opp en ansatt.

Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering
Varighet: 29 minutter


I dette webinaret går vi gjennom hva som kreves for at en arbeidsgiver kan gå til oppsigelse av ansatte som følge av nedbemanning, samt de prosessuelle formkravene som leder frem til en slik beslutning. Vi gjennomgår også de nye reglene som trådte i kraft 1. januar i år, som har konsekvenser for fremgangsmåten ved nedbemanning i konsern.  I tillegg får du noen helt konkrete råd om hvordan en korrekt og ryddig nedbemanning gjennomføres.

Seminaret, som er beregnet for ledere og HR-personell, er gratis