Arbeidsrett

BDO bistår innen arbeidsrett

Når det dukker opp forhold i virksomheten som innebærer omorganisering, oppbemanning eller nedbemanning vil det være mange hensyn å ta for arbeidsgiver. Arbeidsgiver er underlagt en rekke lovbestemte plikter etter flere lover som blant annet arbeidsmiljøloven, ferieloven, personopplysningsloven og likestilling- og diskrimineringsloven. Arbeidsretten kompliseres av at dette er et fagområde som er i kontinuerlig endring og i stor grad påvirkes av politiske skifter.   

I BDO Advokater har vi arbeidsrett som en del av vår kjernekompetanse og våre rådgivere dekker hele arbeidsrettsfeltet. Vi er alltid oppdatert på de nyeste endringer og praksis. Våre jurister har alle lang erfaring, og vårt arbeidsrettsteam bistår arbeidsgivere med å overholde kravene i arbeidsmiljølovgivningen.   

Vi bistår med følgende:    

 • Utarbeidelse av arbeidsavtaler.   
 • Arbeidstid   
 • Incentivordninger    
 • Innleie   
 • Endring i arbeidsforhold    
 • Oppfølgning av ansatte   
 • Oppsigelser og andre opphør av ansettelsesforhold, herunder sluttavtaler.   
 • Omorganisering, herunder nedbemanning   
 • Permittering   
 • Virksomhetsoverdragelse   
 • Arbeidsmiljøspørsmål og HMS   
 • Ferie og permisjoner   
 • Personvern   
 • Dialog og oppfølgning overfor tilsynsmyndighetene og ulike tvistenemnder, herunder Arbeidstilsynet, tvisteløsnings- og diskrimineringsnemnda.  
 • Spørsmål i tilknytning til åpenhetsloven, likestilling- og diskrimineringsloven m.m. 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.