Webinarer fra BDO

Incentivordninger og nedbemanning

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

Det er et krevende marked for virksomheter og innenfor flere bransjer ser vi økende konkurstall og arbeidsledighet. I tillegg er det også en kamp med å få og beholde de beste medarbeiderne. 

I dette webinaret får du  vite mer om verktøy virksomheter kan ta i bruk for å tiltrekke de gode medarbeiderne, og beholde nøkkelressurser også i krevende tider hvor man må omorganisere/ nedbemanne. Vi snakker om incentivordninger (bonus, opsjoner mm.), og gir gode råd for å få tak i og beholde de beste medarbeiderne - også i en nedbemanningssituasjon.

Du vil også få lære mer om hvordan en bedrift kan gå frem på en god måte i en nedbemanningssituasjon – både fordi bestemmelsene i arbeidsmiljøloven må følges for at oppsigelsen er gyldig, og fordi arbeidsmiljø og omdømme kan bli skadelidende.

Incentivordninger som bonus, opsjoner og aksjer, brukes for å få nøkkelpersonell til å øke verdiskapningen i bedriften. Her er det ulike veier til mål. Uansett hvilken strategi som er best for nettopp din virksomhet, er det viktig å vite hvilke selskaps- og skatterettslige regler som gjelder for de ulike incentivordningene, og hvilke arbeidsrettslige aspekter man må huske på når man tar i bruk en slik ordning.

Dato: Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering
Variget: 23 minutter
Pris: Gratis


Foredragsholdere er Ellen Beate Lunde, Birgitte Elena Sætre, Marius Holth og Karoline Hagen - Alle BDO Advokater. 

Registrer deg med knappen til høyre. Du får tilsendt en link til å se webinaret.