Lunch & learn fra BDO

Forskuddsfakturering og -betaling på en lovlig måte

Webinar
19 juni 2024 - CUT

Online

Det kan være gode grunner til å be kunder om å betale på forskudd. Mange tyr til forskuddsfakturering, men adgangen til dette er svært begrenset. Hvilke alternativer finnes?

Kanskje er det usikkerhet om kundens betalingsevne eller betalingsvilje, eller at selger er i en likviditetsskvis og trenger pengene til å produsere de varene eller tjenestene som skal leveres. I alle disse tilfellene er det legitimt å be kunden om å betale før levering. Med noen unntak er det imidlertid forbud mot forskuddsfakturering av avgiftspliktig omsetning. Da må du velge andre løsninger.

Varighet: ca 15 minutter

Pris: Gratis

Du vil lære mer om:

  • Forbudet mot forskuddsfakturering av avgiftspliktig omsetning
  • De konkrete unntakene fra forbudet mot forskuddsfakturering
  • Forskuddsfakturering av ikke-avgiftspliktige leveranser
  • Innkreving av finansielle forskudd som alternativ til forskuddsfakturering

 

Webinaret holdes av Jan Terje Kaaby, Director Fagavdelingen i BDO, blir tatt opp og link sendes ut i etterkant til de påmeldte.