Digital helsesjekk

BDO bistår med digital helsesjekk

Digital helsesjekk er et uforpliktende forprosjekt-produkt for analyse og innsikt for å avdekke deres digitale modenhet og synlighet. Produktet tilpasses den enkeltes virksomhet, og benytter anerkjente verktøy og metoder for å avdekke innsikt rundt lønnsomhet, kunder og gevinstrealisering av riktige løsninger. 

Resultatet er en rapport med anbefalte tiltak, presentert i et møte om ønskelig.

Hva kan inkluderes i en helsesjekk? 

 • Kartlegge eksisterende digital strategi opp mot virksomhetens overordnede strategi og mål
 • Kartlegging, analyse og anbefaling rundt interne systemer (økonomi, rapportering- og støttesystemer, bransje- og arbeidsverktøy, datavarehus, CRM, ERP, overordnet systemarkitektur, mm.). 
 • Kartlegging, analyse og anbefaling rundt virksomhetens kjerneprosesser.
 • Behovskartlegging og anbefaling på prosesser rundt salg, markedsføring, service og support.
 • Analyse og kartlegging av tiltak rundt compliance og rapportering (personvern, universell utforming, bærekraft, etc.)
 • Analyse av teknisk nettside(r) (Vurdering av faktorer som lastetid, brukeropplevelse, innhold og søkemotoroptimalisering, lenkeprofil mv.)
 • Gjennomgang av modenhet rundt digital markedsføring og potensielle effekter av ønskede tiltak og budsjetter
 • Gjennomgang av trafikkdrivende kanaler med tanke på omdømmebygging, markeds- og salgsfremmende aktiviteter mv.
 • Konkurrentanalyse - hvor synlig og relevant merkevaren er opp mot andre

Hvorfor er god funksjonalitet og digital synlighet viktig på en nettside?

Dagens forbrukere er utålmodige og forventer å finne og få det de er på jakt etter i løpet av få sekunder på en nettside. Dette gjelder både privatkunder, så vel som bedriftskunder. Nettsider som ikke oppfyller brukernes forventninger, opplever ofte høye fluktfrekvenser, dårlige konverteringer, fraværende salg og manglende brukerrespons. Investeringer i digital synlighet vil skape vesentlige forbedringer her, da god funksjonalitet og brukervennlighet danner selve grunnmuren for en nettsides suksess - som igjen ofte er sterkt knyttet til overordnede forretningsmessige resultater og mål nås.

Hvorfor er det viktig å ha gode interne systemer og digitale løsninger? 

Alle systemene et selskap bruker, herav ERP-, CRM- og HRM-systemer, skaper sammen en systemarkitektur med behov for dataflyt og tilhørende operasjonelle prosesser. Gode systemløsninger bidrar til effektivisering, risikostyring og verdiskapning i alle organisasjoner. I en digital helsesjekk vil vi kunne gjennomgå og vurdere dagens systemarkitektur, kartlegge systemrelaterte behov og anbefale gode digitale systemløsninger som underbygger deres strategi og mål.

Når gjennomføre en Digital Helsesjekk? 

Hvis virksomheten din kjennetegnes av noen av de nedenstående punktene kan det være relevant med en Digital Helsesjekk: 

 • Sliter med å få nettsiden til å drive leads og salg
 • Nettsiden har tekniske utfordringer som påvirker en god kundereise
 • Usikker på om man har en nettside som er lovlig (personvern, universell utforming mv.)
 • Ikke oversikt over hvordan nettsiden brukes av besøkende
 • Ikke innsikt over hvilke nettsidebesøk som resulterer i leads og salg
 • Ikke nok innsikt over årsak til endringer i trafikktall på nettsiden.
 • Virksomheten skal gjennomgå større endringer
 • Ansatte gjør mye manuelt arbeid
 • Man opplever manglende oversikt over egen virksomhet
 • Man opplever at man har dårlig styringsinformasjon
 • Mangelfulle integrasjoner mellom systemer
 • Mange systemer i virksomhetens systempark

Hvordan gjennomføres en digital helsesjekk? 

I møte med kunde vil vi gjennomføre et innledende møte for behovskartlegging, for å tilpasse leveransen mot de faktiske ønskene og behovene kunden måtte ha. Resultatet av en behovskartlegging vil være en enkel oversikt over hva som skal analyseres, inkl. estimat og antatt leveransetid. Kunde kan fritt velge å ikke akseptere estimatet, og vil da kun faktureres for medgått tid på behovskartleggingen.

Dersom tilbud aksepteres, og avhengig av type kartlegging, kan vi være nødt til å forespørre diverse tilganger relevante verktøy som virksomheten til daglig benytter – nettopp for å gjennomføre den avtalte kartleggingen og analysen.

I forkant av leveransetidspunkt, kalles kunde inn til et presentasjonsmøte hvor vi gjennomgår resultater og funn, samt presenterer anbefalte tiltak. Alt av dokumentasjon vil i etterkant bli oversendt kunde, som står fritt til å benytte dette til eget ønske.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.