HR-analyse og innsikt

Er din HR-organisasjon bygget for å håndtere fremtidens krav?

Forretningsmessige resultater skapes gjennom folk. Høyt presterende organisasjoner lykkes med å skape felles mål og verdier på tvers av siloer, og HR er «limet som binder organisasjonen sammen». Likevel ser over halvparten av bedriftsledere på HR primært som en administrativ funksjon. 
 

Støtte opp under strategier og mål

For å lykkes i fremtiden er virksomheter nødt til å skape en HR-funksjon som reflekterer og støtter organisasjonens overordnede strategi og mål. Den moderne HR-organisasjonen er integrert i kjernevirksomheten, digitalt drevet og fokusert på å bygge en medarbeideropplevelse som henter ut det beste av sine ansatte. 

BDO hjelper deg å sikre riktige verktøy, prosesser og kompetanse, så din HR-organisasjon kan bli mer effektiv, verdiskapende og fremtidsrettet.

Vi kan bistå deg med:  
  • Evaluere og tilpasse eksisterende HR-prosesser 
  • Organisering og utforming av HR-organisasjon 
  • Utvikle business case for investeringer i HR-teknologi 
  • Anskaffelse av digitale løsninger, inkludert kartlegging og prioritering av organisasjonens behov, samt utforming av kravspesifikasjon og evalueringskriterier.  
  • Markedsinnsikt: Identifisere leverandører og systemer som møter dine behov og veiledning til hvilken løsning som passer best for din organisasjon 
  • Prosjektledelse og implementeringsbistand ved innføring av nye løsninger  
  • Endringsledelse, kulturbygging og overføring av kompetanse tilbake til organisasjonen 

HR-teknologien utvikler seg i et raskt tempo og dette gir oss muligheter og utfordringer som er krevende å håndtere. Det blir derfor helt nødvendig å følge digitaliseringssporet. Viktige spørsmål en leder må stille seg selv: Hvilke systemer bør bedriften investere i, og hvordan skal bedriften lykkes med implementeringen?  

I BDO har vi utviklet en behovsanalyse som har til formål å avdekke dine behov knyttet til HR og personaladministrasjon. På denne måten kan vi hjelpe din bedrift med å bruke de mest optimale løsningene for å forbedre prosesser og til å ta steget mot en mer datadreven HR-funksjon. 

Person skriver på data

Digitale verktøy bidrar til en mer effektiv HR-funksjon

Er du nysgjerrig på hvilke digitale verktøy som kan skape en effektiv HR-funksjon i din bedrift? Vi har utarbeidet en egen behovsanalyse for å se hvor din HR-avdeling kan transformeres digitalt. Dersom du ønsker videre oppfølgning hjelper våre rådgivere deg med å se mulighetene for å ta i bruk ny teknologi på best mulig måte. 
TA UNDERSØKELSENchevron_right
To personer i dialog

Mennesket er bedriftens viktigste ressurs

Har du kjennskap til hvilken kompetanse bedriften trenger for å lykkes? Eller hvorfor gode ansatte slutter? People Analytics hjelper deg med å forutsi hvilke HR-tiltak som gir best effekt og har størst treffsikkerhet.  
Personer snakker sammen

Forenkle HR-utfordringer med data du allerede har

People Analytics innebærer innhenting, bruk og analyse av informasjon om ansatte og/ eller kandidater. Når HR-data sammenstilles med økonomisk informasjon får HR viktig strategisk styringsinformasjon. HR får dermed et mer analytisk og strategisk preg.

Som kunde hos oss hjelper vi deg med å utnytte potensiale i HR-dataen 

HR-nøkkeltall gir oss informasjon på det nåværende tidspunkt, samt historiske data. Disse kan enkelt legges inn i årsberetningen, men det forteller oss likevel ikke bakgrunnen og sannsynligheten for hva som kommer til å skje. Det er her HR har muligheten til å ta steget mot en strategisk rolle, for å skape verdi som er i tråd med virksomhetsstrategien. Ved å analysere HR-nøkkeltallene kan dere få innsikt i hvilke utfordringer virksomheten står overfor, og dermed utarbeide tiltak som kan hjelpe bedriften med å utvikle seg i ønsket retning.  

Vi tilbyr blant annet brukervennlige programmer for datainnsamling, analyse og fremstilling av data. Programmene tilpasses ditt behov, og kan gi deg både deskriptive og prediktive rapporter. 

Våre konsulenter forstår de etiske og juridiske hensynene som følger ved innhenting av data, og BDO har tverrfaglig kompetanse på dette feltet. 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.