HMS-kurs for ledere

BDO bistår med HMS-kurs for ledere

Arbeidsgiver er pålagt nødvendig opplæring i HMS. Med arbeidsgiver menes virksomhetens øverste leder, ofte toppleder, administrerende direktør, daglig leder eller tilsvarende. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Alle ledere med HMS-ansvar bør ha kunnskap om de grunnleggende kravene til HMS-arbeidet. Vi anbefaler derfor at alle med lederstillinger og personalansvar gjennomfører HMS-kurs.  

Læringsutbytte 

Formålet med lovpålagt opplæringen er at virksomhetsledere skal ha kunnskap om det sentrale regelverket på HMS-området og grunnprinsippene på HMS-området.  

I kurset gjennomgår vi følgende:  

  • Oversikt over HMS-regelverket inkl. krav til forsvarlig fysisk, kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø og krav til systematisk HMS- arbeid og internkontroll, herunder dokumentasjonskrav.
  • Roller og ansvar HMS-arbeidet 
  • Opplæring, organisering, rutiner og handlingsplan
  • Kartlegging av risikoforhold og avviksbehandling
  • Systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær 
  • Varsling  
  • Årlig rapportering  

Etter kurset vil alle deltagere motta bevis på gjennomført HMS-opplæring fra BDO som dokumenterer at ledere har gjennomgått lovpålagt HMS-kurs.  

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.