Kurs for AMU og verneombud

BDO bistår med kurs for AMU og verneombud

Alle virksomheter med flere enn 50 ansatte skal ha arbeidsmiljøutvalg (AMU). Fra 1. januar 2024 senkes denne terskelen til 30 ansatte, og i bedrifter med mellom 10 og 30 ansatte skal det opprettes AMU dersom en av partene krever det. Som hovedregel skal alle virksomheter ha verneombud, men for virksomheter med under 10 ansatte kan det skriftlig avtales en annen ordning. Fra 1. januar 2024 senkes denne terskelen til 5 ansatte.  

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og AMU får den opplæring som er nødvendig for at disse kan utføre sitt verv på en forsvarlig måte. Opplæringen skal som hovedregel være minimum 40 timer. Arbeidsgiver og representant fra arbeidstaker i den enkelte virksomhet kan avtale kortere opplæringstid, dersom det er forsvarlig ut fra en vurdering av virksomhetens egenart og risikoprofil. 

Hvem kan delta?

BDOs kurs er ment for de som kan avtale kortere opplæring enn 40 timer.  

Kursets målgruppe er verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR, i selskaper med lave risikoforhold. 

Hvilke tema lærer du om?

  • Roller og ansvar i HMS-arbeidet (arbeidsgiver, arbeidstaker, verne­ombudet, AMU, bedriftshelsetjeneste og Arbeidstilsynet) 
  • Valg av verneombud og AMU 
  • Hva HMS og internkontroll er
  • Krav til forsvarlig fysisk, kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø 
  • Nærmere om oppgavene til AMU og verneombud 
  • Hva kravet til systematisk HMS-arbeid innebærer
  • Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte  
  • Nærmere om krav til psykososialt arbeidsmiljø, herunder mobbing, trakassering og konfliktløsning, overbelastning/utbrenthet 
  • Varsling 
  • Ytringsklima, kommunikasjon og konstruktive tilbakemeldinger. 

Etter kurset får man deltakerbevis. Deltakerbeviset benyttes som dokumentasjon for nødvendig opplæring i HMS for verneombud og medlemmer av AMU. 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.