Oppfølging og oppsigelse

BDO bistår med kurs oppfølging av ansatte og oppsigelse 

Arbeidstakere som ikke utfører arbeidsoppgavene tilfredsstillende, har manglende rolleforståelse, eller som av andre grunner ikke innfrir forventningene til stillingen sin, er alltid utfordrende å håndtere for arbeidsgiveren, og kan ofte også prege resten av arbeidsforholdet.

Arbeidsgiver er pålagt å igangsette arbeidsrettslige prosesser for å avdekke årsaken, som ofte kan være flere og sammensatte. At arbeidsgiver har en riktig oppfølging av den ansatte er også ofte avgjørende for at en eventuell oppsigelse kan anses å være saklig.  

Når er oppfølgingen av ansatte som ikke fungerer tilfredsstillende, og når kan du gå til oppsigelse? Kan du si opp ansatte som ikke presterer? 

Læringsutbytte:  

  • Hvilke krav du kan stille til den ansatte 
  • Riktig oppfølging og hvordan gjennomføre “den vanskelige samtalen” 
  • Hvordan dokumentere riktig hele veien 
  • Oppsigelsesprosessen 

Etter endt kurs får du en praktisk sjekkliste som vil være til god hjelp i prosessen. 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.