Personallederkurs

BDO bistår med personallederkurs

BDO tilbyr to-dagers kurs for deg som har personallederansvar, hvor vi tar for oss dagligdagse tema som er relevant for din rolle.

Dag 1 

Ansettelse. Ansattereisens første steg.

  • Hva er lov og ikke? Hva kan vi ikke spørre om i intervjuet, og hvordan hente informasjonen vi ønsker på en god måte? 
  • Hva må du huske på underveis og etter? 
  • Hvordan benytte prøvetiden på en god måte for både arbeidsgiver og arbeidstaker? 

Sykefravær. Forebygging og tilrettelegging.

  • Hvordan forebygge og følge opp langtidssykefravær? 
  • Hva kan en som leder gjøre ved hyppig korttidsfravær? 
  • Hvilke krav kan man stille til en sykemeldt, og hva er arbeidsgivers plikter?  
  • Gjennomgang av arbeidsmiljølovens § 4-6, som handler om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne 

Når de utfordrende dagene kommer.

  • Hvordan håndtere medarbeidere som ikke leverer som forventet? 
  • Den vanskelige samtalen. Mange ledere kvier seg for å gi konstruktive tilbakemeldinger. Hvordan gå frem? 
  • Avvikling av arbeidsforhold. Hvordan gjøre det?

Dag 2 

Kommunikasjon og adferd. 

Formålet med dagen er at deltagerne skal bli bedre kjent med seg selv, styrke relasjonskompetansen og gjøre deltagerne bedre i møte med hverandre.

Everything DiSC®-modellen er en enkel og lettforståelig modell som beskriver fire grunnleggende adferdsstiler. Vi er alle en unik blanding av disse fire adferdsstilene. Modell og verktøy gir innsikt mot hvilken av stilene vi retter det meste av vår energi; hva vi verdsetter og prioriterer. 

 

 

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.