1:
  • Konflikthåndtering

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte, som inkluderer å forebygge og håndtere konflikter. Dette bør løses så tidlig som mulig, på et lavest mulig nivå for å hindre at konflikter eskalerer.

De fleste vil oppleve konflikt og uenighet i arbeidslivet, og det er ikke nødvendigvis negativt. De fleste konflikter er produktive og kan være vesentlige for vekst og utvikling. Konflikter blir fort negative og destruktive når de ikke lenger dreier seg om det faglige på en arbeidsplass, og når de får pågå for lenge uten å bli håndtert på en god måte. Dersom det psykososiale arbeidsmiljøet oppleves belastende, så kan det i verste fall kunne gi langvarige helsemessige konsekvenser.

 

Trenger du en sparringpartner?

Det er derfor viktig som arbeidsgiver å sørge for at destruktive konflikter blir oppdaget og håndtert tidlig, og at man  samtidig forebygger at det oppstår nye konflikter. Vår erfaring er at det å løse opp i  konflikter kan være vanskelig, selv for den mest erfarne leder.

 

Ta kontakt

Har du behov for en sparringspartner, eller en ekstern part som bistår dere i å løse konflikten, ta kontakt med oss. Fyll ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code