Sykefravær

Oppfølging av sykefravær

Sykefravær rammer de fleste bedrifter og gode rutiner er viktige både for den sykemeldte selv og for bedriften.

  • Hjelpe sykemeldte tilbake på jobb

Når den rent lønnsadministrative delen av å følge opp sykefraværet er unnagjort, så starter den mest utfordrende delen; å legge til rette for at den ansatte kommer tilbake i jobb i den stilling han/hun er ansatt for å gjøre. Som arbeidsgiver har en gjerne både et ønske og en plikt om å tilrettelegge og å forebygge, slik at nye arbeidsrelaterte sykefravær ikke oppstår. 

Disse problemstillingene kan ofte være sammensatt, og for å lykkes med arbeidet er det viktig å skape en god dialog med den sykemeldte fra et tidlig stadium.  

  • Flere kostnader

Ifølge tall fra SSB har Norge verdens høyeste sykefravær. Sykefravær koster det norske samfunnet i underkant av 70 milliarder kroner årlig. En dag med sykefravær koster arbeidsgiver i gjennomsnitt 3000 kr pr. dag. Selv om NAV overtar kostnaden etter 16 dager, glemmer mange arbeidsgivere at de ikke får refundert den sosiale kostnaden, som yrkesskadeforsikring, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. 

  • Analyse av fravær og tiltaksplan for å øke nærvær

Når vi analyserer sykefraværet kan man ofte finne fellesnevnere eller et mønster over tid som er en utløsende årsak til langtidsfravær eller hyppig korttidsfravær. Når man har identifisert disse, kan man også iverksette effektive tiltak for å øke nærværet til arbeidsplassen. 

  • Avvikling av arbeidsforholdet

Noen ganger så er den helsemessige situasjonen slik at den ansatte ikke kan komme tilbake i sin gamle stilling. Dersom man som arbeidsgiver ikke har muligheter til å tilpasse stillingens innhold og belastning, kan man se til en avslutning av arbeidsforholdet etter 12 måneders fravær. Merk at det er svært viktig å gjøre dette riktig etter arbeidsmiljøloven, og samtidig ta nok hensyn til den ansatte.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.