• HR-
    Transformasjon

Er din HR-organisasjon bygget for å håndtere fremtidens krav?

Forretningsmessige resultater skapes gjennom folk. Høyt presterende organisasjoner lykkes med å skape felles mål og verdier på tvers av siloer, og HR er «limet som binder organisasjonen sammen». Likevel ser over halvparten av bedriftsledere på HR primært som en administrativ funksjon. 

 

Støtte opp under strategier og mål

For å lykkes i fremtiden er virksomheter nødt til å skape en HR-funksjon som reflekterer og støtter organisasjonens overordnede strategi og mål. Den moderne HR-organisasjonen er integrert i kjernevirksomheten, digitalt drevet og fokusert på å bygge en medarbeideropplevelse som henter ut det beste av sine ansatte. 

BDO hjelper deg å sikre riktige verktøy, prosesser og kompetanse, så din HR-organisasjon kan bli mer effektiv, verdiskapende og fremtidsrettet.

 

Vi kan bistå deg med:  

  • Evaluere og tilpasse eksisterende HR-prosesser 
  • Organisering og utforming av HR-organisasjon 
  • Utvikle business case for investeringer i HR-teknologi 
  • Anskaffelse av digitale løsninger, inkludert kartlegging og prioritering av organisasjonens behov, samt utforming av kravspesifikasjon og evalueringskriterier.  
  • Markedsinnsikt: Identifisere leverandører og systemer som møter dine behov og veiledning til hvilken løsning som passer best for din organisasjon 
  • Prosjektledelse og implementeringsbistand ved innføring av nye løsninger  
  • Endringsledelse, kulturbygging og overføring av kompetanse tilbake til organisasjonen 

 

Ta kontakt

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale. Ta kontakt med en av oss eller fyll ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code