• People Analytics & Datadrevet HR

PEOPLE ANALYTICS - Datadrevet personalledelse

Alle HR-medarbeidere drømmer om rekrutteringskampanjer som treffer og tiltrekker seg de best kvalifiserte kandidatene. Samtidig forventes det at investeringer man gjør innen læring og utvikling skal gi størst mulig avkastning i form av økt produktivitet og kompetanse. People Analytics hjelper deg med å forutsi hvilke HR-tiltak som gir best effekt og har størst treffsikkerhet.

People Analytics og datadrevet HR innebærer innhenting, bruk og analyse av informasjon om ansatte og/ eller kandidater. Når HR-data sammenstilles med økonomisk informasjon får HR viktig strategisk styringsinformasjon. HR får dermed et mer analytisk og strategisk preg. Våre erfarne HR-konsulenter er oppdaterte på det siste innen datadrevet HR. De bistår selvfølgelig med opplæring og kompetanseutvikling i tillegg til de tekniske løsningene.

Vi tilbyr blant annet brukervennlige programmer for datainnsamling, analyse og fremstilling av data. Programmene tilpasses ditt behov, og kan gi deg både deskriptive og prediktive rapporter. Dette kan fungere som kunnskapsgrunnlag for fremtidige HR-faglige beslutninger.

Våre konsulenter forstår de etiske og juridiske hensynene som følger ved innhenting av data, og BDO har tverrfaglig kompetanse på dette feltet.

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby din bedrift? Ta kontakt med Torunn Fjermestad.