Heidi Cathrine Lørstad, BDO

Heidi Cathrine Lørstad

Director Legal

_________________

Heidi Lørstad er Director ved BDO Advokaters kontor i Oslo og arbeider hovedsakelig med skatt- og selskapsrett. Hun startet i BDO i 2017 etter å ha arbeidet 8,5 år i KPMG Law Advokatfirma, og 4 år i Skatteetaten. I tillegg har hun en Master of Laws i Internasjonal skatterett fra Universitetet i Leiden. 

Heidi arbeider med klienter innenfor de fleste bransjeområder og med alle typer saker relatert til nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning, herunder tilgrensede selskapsrettslige og regnskapsrettslige fagområder. Blant annet kan nevnes egenkapitaltransaksjoner, transaksjoner over landegrensene, fast driftssted-vurderinger, kildeskatt, skatteavtaler, due-diligence prosesser, omorganiseringer og rentebegrensningsregler. Heidi har også bistått klienter i rettssaker og har prosedert skattesaker for domstolene.

Heidi skriver ofte aktuelle artikler på BDO-bloggen og her er et lite utvalg:

Statsbudsjettet 2020: Omtalesaker

Statsbudsjettet 2020: Formueskatt

Rentebegrensningsreglene: Viktig å skille mellom rentekostnader og finanskostnader