Jan Terje Kaaby, BDO

Jan Terje Kaaby

Director Technical

_________________

Jan Terje Kaaby er siviløkonom, statsautorisert revisor og statsautorisert regnskapsfører. Han jobber som Director i Fagavdelingen i BDO, etter noen år som Fagansvarlig Regnskap i Regnskap Norge. Jan Terje er spesialist på norske bokførings-, regnskapsfører- og regnskapsregler. Han er leder av Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse og var tidligere leder av Regnskapsstandardstyret. Han er forfatter av «Bokføringsloven med kommentarer» (Fagbokforlaget) og Karnov Lovkommentarer til bokføringsloven. I tillegg arbeider han også mye med regelverket for eksterne regnskapsførere, hvor han blant annet har vært sekretær i lovutvalget som utredet ny regnskapsførerlov og Bransjestandardutvalget for god regnskapsføringsskikk (GRFS).
 

Jan Terje Kaaby er en viktig bidragsyter på BDO-bloggen og har blant annet skrevet disse sakene:

Import av varer – hvilke regler gjelder?
Kan jeg be kunden om å betale på forskudd?
Oppbevaring av regnskapsmateriale i skyen